Ocena dojrzałości szkolnej sześciolatka

Ocena dojrzałości szkolnej sześciolatka

Czy twój sześciolatek jest już gotowy, aby pójść we wrześniu do szkoły?
Ocena gotowości szkolnej - prosty sprawdzian, który pomoże rodzicom i opiekunom ocenić czy posłać dziecko we wrześniu do pierwszej klasy.

zobacz wszystkie wiadomości »
Deklaracja wyboru podręczników on-line

Deklaracja wyboru podręczników on-line

Już dostępna!
Wygodny i łatwy sposób wyboru podręczników.
Wybierz przez Internet w 3 prostych krokach: podręczniki dla swojej szkoły,
publikacje dla swojego przedszkola.

zobacz wszystkie wiadomości »
Mania działania

Mania działania

Zapraszamy do udziału w projekcie Mania działania!
Dwa konkursy artystyczneOdjechani Muzofani i Sztuka nas szuka.

Wspólnie odkryjmy radość płynącą z twórczego działania!

zobacz wszystkie wiadomości »
ODKRYWAM SIEBIE

ODKRYWAM SIEBIE

NOWOŚĆ w edukacji przedszkolnej!
Odkrywam siebie to spójna koncepcja edukacyjna od trzylatka do rocznego
przygotowania przedszkolnego
oparta na teorii inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera.

zobacz wszystkie wiadomości »
Najlepsza nauka przez zabawę tylko z LOGICO!

Najlepsza nauka przez zabawę tylko z LOGICO!

LOGICO to cykl książeczek o różnej tematyce, ze specjalną tabliczką
z kolorowymi, przesuwnymi guzikami, na której dzieci zaznaczają odpowiedzi,
a potem samodzielnie weryfikują ich poprawność.

zobacz wszystkie wiadomości »
Odkrywam czytanie

Odkrywam czytanie

Badania wykazują, że gotowość do nauki czytania, umiejętność czytania, chęć obcowania z książką kształtują się w domu rodzinnym. Częste czytanie dzieciom w domu, wspólne oglądanie ilustracji, rozmowa o przeczytanych...
zobacz wszystkie wiadomości »
Zapewnij dziecku dobry start w szkole

Zapewnij dziecku dobry start w szkole

ABC Smyka - cykl dla dzieci w rocznym przygotowaniu przedszkolnym.
Najlepszy wybór dla nauczyciela i dziecka.

zobacz wszystkie wiadomości »
Edukacja wczesnoszkolna - NOWOŚCI

Edukacja wczesnoszkolna - NOWOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi publikacjami
dedykowanymi edukacji wczesnoszkolnej.
Odkrywam czytanie, Mała ORTOGRAFIA oraz Każde dziecko jest wyjątkowe.

zobacz wszystkie wiadomości »

Idzie zima - chudy nie przetrzyma!

31 październik 2012

Dzisiaj proponujemy poruszyć tematykę przygotowań ludzi i zwierząt do zimy.
Poniżej przedstawiamy scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej:


„Idzie zima - chudy nie przetrzyma!”

Temat zajęć: Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy.

Cel główny: Jak zwierzęta i ludzie przygotowują się do nadejścia zimy?

Uczeń:
• Chętnie współpracuje w grupie.
• Rozwiązuje sytuacje problemowe dotyczące sposobów przygotowywania się zwierząt ( wiewiórek, lisów, myszy, chomików, borsuków, sów) i ludzi do zimy.
• Prowadzi w sposób poprawny rozmowę dotyczącą przygotowywania się zwierząt i ludzi do zimy.
• Rozpoznaje zwierzęta i warzywa, nazywa je.
• Umie przekazać zgromadzone informacje na temat przygotowywania się wyżej wymienionych zwierząt do zimy.
• Umie wypowiadać się zdaniem na temat opowiadania M. Kownackiej - „Idzie zima - chudy nie przetrzyma!”, ilustracji i inscenizacji.
• Wchodzi w rolę, uczestniczy w inscenizacji - „Idzie zima - chudy nie przetrzyma!”.
• Porządkuje rysunki historyjki obrazkowej po wysłuchaniu opowiadania i obejrzeniu inscenizacji.
• Chętnie dzieli się zdobytymi informacjami na temat podstawowych sposobów wykorzystania i przetwarzania przez człowieka produktów pochodzących ze środowiska przyrodniczego ( ogórki, pomidory, papryka, buraki, kukurydza, kapusta ).
• Wykonuje zadania logiczne - potrafi przyporządkować odpowiednie warzywo z przetworem z niego zrobionym.
• Umie ustalić kolejne etapy kiszenia kapusty.
• Potrafi zastosować poznane zasady higieny w czasie przygotowywania przetworów.
• Aktywnie uczestniczy w zabawach rytmiczno - ruchowych.
• Umie wejść w rolę kupującego i potrafi pamięciowo obliczyć koszt zakupów.

Formy aktywności: praca grupowa, praca indywidualna i zbiorowa jednolita.

Metody pracy wspierające aktywność dziecka: problemowa, dialog heurystyczny, działalności praktycznej , drama.

Środki dydaktyczne:
• identyfikatory dla uczniów,
• identyfikatory grupowe,
• ilustracje do pokazu na tablicę,
• teatrzyk cieni,
• sylwety zwierząt występujących w teatrzyku
• tekst opowiadania M. Kownackiej „Idzie zima - chudy nie przetrzyma!” ,
• woreczki gimnastyczne do zabawy ruchowej,
• przedmioty potrzebne do kiszenia kapusty (obrusy papierowe, miski, tarki, deski, noże, sól, kamienny garnek),
• warzywa zgromadzone w „sklepie” (kapusty, buraki, marchewki, pietruszki, cebule, ziemniaki, kalafiory, ogórki, kukurydze, pomidory, papryki),
• przetwory w słoikach i puszkach (ogórki kiszone, ogórki konserwowe, koncentrat pomidorowy, papryka konserwowa, ćwikła, kukurydza konserwowa),
• karty pracy indywidualnej ucznia.


Dzień pracy i aktywności ucznia.

I. Wytworzenie sytuacji inspirującej określony rodzaj aktywności uczniów.
Przywitanie i przedstawienie się poszczególnych grup (wejście w role: wiewiórek, borsuków, lisów, myszy, chomików, sów).

 

II. Określenie przedmiotu aktywności.
Weszliście w role zwierząt, które są bohaterami naszych dzisiejszych zajęć. Opowiecie nam jak przygotowujecie się do zimy. Dowiemy się także, jak ludzie przygotowują się do tej mroźnej pory roku.

 

III. Działalność umysłowa, społeczna, praktyczna.

1. Przypomnienie problemu zadanego do przemyślenia w domu: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

2. Rozmowa pomiędzy poszczególnymi „grupami zwierząt” na temat przygotowań do zimy z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów, np. ilustracji, naturalnych okazów, ciekawostek, zagadek.
Przykład rozmowy:
Dziecko – „borsuk” zadaje pytanie dzieciom- „wiewiórkom”, np.:
Jakie zapasy gromadzisz na zimę?
Gdzie chowasz swoje zapasy?
Czy zasypiasz na zimę?
Chętne dzieci - „wiewiórki” udzielają odpowiedzi wykorzystując przygotowane przez siebie materiały.

3. Zebranie przekazanych informacji na tablicy (przypięcie odpowiednich ilustracji).

4. Odczytanie przez nauczyciela opowiadania M. Kownackiej „Idzie zima - chudy nie przetrzyma!” - pobierz opowiadanie
• Swobodna rozmowa na temat opowiadania (wrażenia).
• Jakie zwierzęta występują w opowiadaniu?
• Czy zwierzęta miały czas na zabawę ze Skrzatem?
• W jaki sposób zwierzęta przygotowywały się do zimy?

5. Zaproszenie do teatrzyku cieni.
Ustalenie liczby postaci, przydział ról, wyznaczenie dzieci do odczytania opowiadania.

6. Wystawienie „mini sztuki”.
Dzielenie się wrażeniami po obejrzeniu przedstawienia.

7. Praca z kartą pracy - ustalenie kolejności poszczególnych obrazów historyjki obrazkowej.
pobierz kartę pracy

8. Zabawa ruchowa „Zapasy zimowe chomika i wiewiórki”.
Dzieci ustawiają się w kole. Na melodię piosenki „Mam chusteczkę haftowaną” śpiewają:
„Układajcie swe zapasy, bo nadchodzi zima,
kto zawczasu o tym myśli lekko ją przetrzyma”.

W czasie śpiewu dzieci chodzą w kole w rytm melodii, a dwoje wybranych układa w rzędzie 10 woreczków gimnastycznych imitujących zapasy.

9. Wyjście z ról zwierząt.

10. Przypomnienie przez nauczyciela drugiego problemu: Jak ludzie przygotowują się do zimy?
• Wypowiedzi poszczególnych dzieci z grup.
• Pokazanie przez grupy okazów naturalnych warzyw i wykonanych z nich przetworów.

11. Praca z kartą pracy – łączenie za pomocą linii warzyw z przetworami z nich zrobionymi.
pobierz kartę pracy

12. Zaproponowanie uczniom zrobienia jednego z wymienionych przetworów - zapasów - kiszenie kapusty.

13. Przygotowanie przez dyżurnych stanowisk pracy.

14. Krótka przerwa rekreacyjna.
Wyjście do łazienki, umycie rąk, założenie fartuchów, powrót do klasy.

15. Ustalenie kolejnych czynności przy kiszeniu kapusty.
• Praca w grupach - krojenie kapusty, tarcie marchwi na tarkach, solenie, układanie pokrojonej kapusty do kamiennego garnka, ubijanie, przykrycie talerzykiem i ściereczką kuchenną, odstawienie do „sklepu” do ukiszenia.
• Posprzątanie pracowni.

16. Zabawa w sklep - kupowanie warzyw.
W sali lekcyjnej zorganizowano „sklep” z naturalnymi okazami warzyw.
Nauczyciel wchodzi w rolę sprzedawcy, a uczniowie w role kupujących. Uczniowie podchodzą do „lady sklepowej”, wybierają jedno warzywo. Nauczyciel podaje cenę danego okazu w formie działania matematycznego. Dzieci obliczają pamięciowo koszt zakupu i wracają do ławki z kupionym warzywem.

 

IV. Ewaluacja zajęć.
• O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
• Czy wam się zajęcia podobały?
• Czy zwierzęta omawiane na zajęciach wzbudziły waszą sympatię?
• Co udało wam się zrobić?
• Co chcielibyście powtórzyć jeszcze raz?
• Czego nie będziecie mile wspominać?

 

V. Ocena efektów pracy uczniów przez nauczyciela.
W czasie trwania zajęć integracyjnych nauczyciel przyznaje punkty uczniom aktywnym. Dzieci, które uzyskały największą ilość punktów otrzymują znaczek - serduszko.

 

Balbina Piechocińska i Grażyna Śliwa


« powrót do: Blog - Nowinki w EW