Historia do klasy 4 z kompletem pozytywnych recenzji

13 cze 2017

Informujemy, że podręcznik HISTORIA DO KLASY 4 otrzymał komplet pozytywnych recenzji ekspertów MEN. Jak tylko otrzymamy numer dopuszczenia, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Seria HISTORIA koncentruje się na najważniejszych elementach dziedzictwa przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych. Zakłada łagodne zaznajomienie ucznia z nowym przedmiotem, czemu sprzyja rozbudowana część propedeutyczna w podręczniku dla klasy 4 i zamieszczenie na początku każdej lekcji modułu Podejmij temat. Przy realizacji treści nauczania szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz podkreślanie związków teraźniejszości z przeszłością.

Autor podręcznika: Szymon Ciechanowski

Źródło: https://podreczniki.men.gov.pl

Dowiedz się więcej nt. HISTORII DO KLASY 4: