Odkrywam siebie to cykl o spójnej koncepcji edukacyjnej, przeznaczony dla trzylatków, czterolatków oraz pięciolatków, od 2014 roku z sukcesem korzysta z niego prawie 300 tys. przedszkolaków w Polsce.

W Odkrywam siebie poszczególne poziomy pakietu są zbieżne tematycznie, a stopień trudności materiału ewoluuje wraz z rozwojem dziecka.

Koncepcja cyklu Odkrywam siebie jest oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według tej teorii każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione i to na wiele sposobów, ma ono kilka różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna jest dominująca. Może to być inteligencja językowa, logiczno-matematyczna, wizualno-przestrzenna, kinestetyczna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna.

Bywa też tak, że dziecko może mieć kilka inteligencji dominujących. Jeżeli nauczyciel zna te inteligencje, może dzięki Odkrywam siebie pracować z dzieckiem, rozwijając jego mocne strony, a także stymulować obszary innych rodzajów inteligencji.

 


Inteligencje wielorakie

Odkrywam_siebie_ikona_1.png

Inteligencja językowa – efektywne używanie języka.

Odkrywam_siebie_ikona_2.png

Inteligencja logiczno-matematyczna – umiejętność rozumowania, logicznego myślenia, liczenia.

Odkrywam_siebie_ikona_3.png

Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolność myślenia obrazami.

Odkrywam_siebie_ikona_4.png

Inteligencja kinestetyczna – wyrażanie siebie poprzez umiejętne posługiwanie się ciałem.cyklu.

Odkrywam_siebie_ikona_5.png

Inteligencja muzyczna – wyrażanie siebie poprzez muzykę.

Odkrywam_siebie_ikona_6.png

Inteligencja przyrodnicza – życie w zgodzie z przyrodą.

Odkrywam_siebie_ikona_7.png

Inteligencja interpersonalna – rozumienie innych, zgodne współżycie z otoczeniem.

Odkrywam_siebie_ikona_8.png

Inteligencja intrapersonalna – rozumienie siebie, znajomość swoich słabych i mocnych stron.

 

 

 

 

Poznaj publikacje
w ramach serii


Podstawowe materiały dla dziecka

os_kartypracy.png

Karty pracy

Karty pracy pomagają nauczycielowi W rozwijaniu uzdolnień dzieci. 
Dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem
przedszkolnym opracowane zostały dodatkowo
karty pracy, które pomogą rozwijać dziecko w zależności
od jego preferencji i zainteresowań.

Obejrzyj
os_wyprawki.png

Wyprawka

Każda wyprawka składa się z propozycji prac plastycznych z wykorzystaniem dodatkowych materiałów – papierów o różnej fakturze i różnym kolorze. Wszystkie prace skorelowano z tematyką przewodnika metodycznego.

Obejrzyj

 

 


Materiały dla nauczyciela

os_przewodnik.png

Przewodnik metodyczny

Zawiera rozkład materiału oraz całodzienne scenariusze zajęć z tekstami literackimi, nutami i tekstami piosenek. Został wzbogacony opisami zabaw rozwijających percepcję wzrokową, słuchową, aktywność twórczą, wspomagających rozwój emocjonalny dzieci.

Obejrzyj
os_cd.png

Płyty muzyczna

Płyty zawierają wersje wokalno-instrumentalne i instrumentalne piosenek, podkłady muzyczne do zabaw, nagrane odgłosy przyrody.

Obejrzyj
os_niebedniki.png

Niezbędnik nauczyciela na płycie CD

Zawiera wpisy do dziennika, plany miesięczne, rozkłady materiału, ocenę osiągnięć dziecka 4-letniego

Obejrzyj

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego

 

 


Zobacz inne serie