Domowniczki

mockup_domowniczki.png

 

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Mają na celu pomoc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.

Dla klasy II i III - Domowniczki są skorelowane z podręcznikiem MEN Nasza szkoła . Zawierają ćwiczenia zintegrowane (polonistyczne, społeczne, przyrodnicze i matematyczne) utrwalające wiadomości zdobyte w szkole. Ćwiczenia przeznaczone są na cztery dni w tygodniu. Rozwijają sprawność manualną oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Obejrzyj domowniczki dla klas:

KLASA 2 KLASA 3

 

 

 


Sprawdziany

mockup_skt.png

 

SPRAWDZIANY NA KAŻDY TYDZIEŃ

Publikacje zawierają zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności, które każde dziecko powinno nabyć po zakończneiu pracy nad kolejnymi blokami tematycznymi w podręcznikach MEN. W każdym sprawdzianie zostały wydzielone edukacje, dlatego można go przeprowadzać etapami, w zależności od czasu i możliwości dziecka. Opisy badanych umiejętności i spoósb punktowania z pewnością ułatwią nauczycielom ocenę i przygotowanie kart obserwacji dla rodziców.

Obejrzyj Sprawdziany na każdy tydzień dla klas:

KLASA 2 KLASA 3

mockup_cjp.png

 

CO JUŻ POTRAFIĘ. SPRAWDZIAN

Sprawdziany zawierają zadania: polonistyczne, społeczne, matematyczne i przyrodnicze - z poszczególnych obszarów edukacyjnych. Przygotowane zostały w 2 częściach: na koniec pierwszego i drugiego semestru. Każda z części liczy 16 stron. Zadania zostały skonstruowane z zachowaniem stopniowania trudności, tak aby każde dziecko – zarówno to wymagające dodatkowej pracy, jak i wyjątkowo zdolne - wykonało choć ich część. Sprawdzian z każdej edukacji może być potraktowany jako osobny materiał, dlatego możemy sprawdzać wiedzę dziecka sukcesywnie. Dodatkowo sprawdziany zawierają materiały dla nauczyciela – opisy umiejętności i wiadomości, jakie powinien zdobyć uczeń, opisy celów i zadań oraz punktację i sposób przeliczania punktów na oceny.

Obejrzyj publikacje Co już potrafię dla klas:

KLASA 2 KLASA 3

 

 


PROMOCJA 1+50%

promoinfo.JPG

 

KUP TANIEJ W PROMOCJI

1. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie w okresie jej trwania zakupu publikacji z niniejszego katalogu.

2. Każda placówka oświatowa, która zakupi wybrany jeden rodzaj publikacji (indeks) w cenie katalogowej, ma prawo dokonać zakupu drugiego rodzaju publikacji (indeksu) z rabatem w wysokości 50%, pod następującymi warunkami:

• liczba egzemplarzy obu rodzajów zakupionych publikacji (indeksów) musi być jednakowa,

• publikacja, której dotyczy rabat, musi mieć taką samą lub niższą cenę, co publikacja zakupiona w cenie katalogowej.
 

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego


Napisz do nas