OTO JA - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


Edukacja polonistyczno-społeczna

 

 • Jeden projekt polonistyczno-społeczny na tydzień.
 • Bogactwo tekstów literackich: klasyka, współczesna literatura dziecięca, nagradzane książki.
 • Różne formy literackie: fragmenty prozy, opowiadania, wiersze, utwory dramatyczne, komiksy.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ruchy rozmachowe, graficzne, kolorowanie, wodzenie po śladzie, pisanie.
 • Dodatkowe materiały poświęcone kaligrafii.
 • Ćwiczenia językowe, przepisywanie, pisanie z pamięci, redagowanie tekstów,gramatyka i ortografia.
 • Ćwiczenia dotyczące rozwijania inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej.
 • Ćwiczenia literackie i związane z mediami.

 


Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 

 • Jeden projekt matematyczno-przyrodniczy na tydzień.
 • Matematyka jest połączona z przyrodą zgodnie z systemem nauk matematyczno- -przyrodniczych, gdzie działania matematyczne opisują świat fizyczny, a sposobami odkrywania są: doświadczenie, obserwacja i wyciąganie wniosków.
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy jest zintegrowany z ćwiczeniami (w podręczniku znajdują się materiały poglądowe i do przepisania do zeszytu, w ćwiczeniach jest dużo materiału utrwalającego).
 • Materiały do edukacji informatycznej.
 • Dodatkowe zadania matematyczne o różnych stopniach trudności.

 

 

 

 

 


Jak poruszać się po cyklu?


edukacja polonistyczno-społeczna


edukacja matematyczno-przyrodnicza


indywidualizacja na przykładzie nauki czytania

 

 


indywidualizacja na przykładzie edukacji matematycznej

Jak oznaczamy stopień trudności zadań?
Nie oznaczamy zadań trudnych, istotna jest ich kolejność na stronie.

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN na rok szkolny 2020/21

zeszytdokaligrafii.png

Zeszyt do kaligrafii

Zeszyt do kaligrafii to doskonały sposób na naukę pisania. Dzięki licznym szlaczkom oraz rysunkom, dziecko ćwiczy pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań pisząc i rysując po śladach. Publikacja zawiera ciekawe zadania utrwalające poznane litery, rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową ucznia, np. kolorowanie według kodu, szyfry, wykreślanki. Autorzy zeszytu zachowali kolejność liter poznawanych w cyklu „Oto ja”.

Obejrzyj
otoja_it_kl1.jpg

Płyta do edukacji informatycznej

Publikacje zawierają materiały do edukacji informatycznej,
spójne z projektami z podręczników i ćwiczeń Oto ja.

oj-klasa1-wyprawka.JPG

Wyprawka

NOWOŚĆ 2020/2021

 W Wyprawce jest 48 kart, na których między innymi znajdują się: monety i banknoty, zegar, liczmany, znaki drogowe, figury geometryczne. Część z kart z wyprawki jest uzupełnieniem edukacji matematycznej, np. domino matematyczne, puzzle matematyczne, a część z edukacji polonistycznej, np. domino głoskowe, obrazki do analizy głoskowej. W Wyprawce zawarte są dodatkowo sylaby, wyrazy i zdania do doskonalenia techniki czytania i czytania ze zrozumieniem (po 9, 18, 27 i 31 projekcie). W Wyprawce znajdują się też materiały do prac plastyczno-technicznych.

Obejrzyj
karty_muzyczne.jpg

Karty muzyczne

Publikacja zawiera karty pracy przydatne podczas realizacji edukacji muzycznej.

Obejrzyj
oj-klasa1-czytam.JPG

Czytam

NOWOŚĆ 2020/2021

Czytam (48 stron) to publikacja przeznaczona dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowych ćwiczeń w opanowaniu i doskonaleniu techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem. Można z niej korzystać zarówno na zajęciach z wszystkimi uczniami w klasie, jak i  wykorzystać na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie i nauczyciele znajdą w tej publikacji różnorodne zadania do czytania z sylabami, wyrazami, krótkie teksty do nauki czytania, teksty rozwijające czytanie ze zrozumieniem.

Obejrzyj
d71a32f2c41c87bbb9a800d2bb744ecf857b472c.jpeg

Liczę – zeszyt zadań matematycznych

NOWOŚĆ 2020/2021

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń matematyczno-przyrodniczych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń.

Obejrzyj

 

 

 

 


Oferta dodatkowa - Zajęcia matematyczne i Sprawdziany

5024b06dc611f82af89927cd4081167491d229b4.jpeg

Samouczki

Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej. Publikacja może być wykorzystywana jako element indywidualizacji, daje dzieciom możliwość samokształcenia, włącza rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

Obejrzyj
b508da6ac634688097e8fea06b091316e5c7a1f7.jpeg

Sprawdziany

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

Obejrzyj

 

 


Obudowa metodyczna

metodyka_otoja.png

Przewodniki metodyczne, cz. 1-4

W każdej z czterech części omówiono trzy uniwersalne wartości. Wokół nich została zbudowana koncepcja wychowania i nauczania. W przewodnikach zamieszczono scenariusze opracowane zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

otoja_cd_kl1.jpg

Płyty muzyczne ze słuchowiskami

Piosenki, melodie, słuchowiska – materiał na płytach zintegrowany ściśle z edukacją muzyczną.

otoja_multibook_kl1.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne. Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną. Dodatkowo na płycie znajdują się zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.

oj-klasa1-tablice.JPG

Tablice demonstracyjne

NOWOŚĆ 2020/2021

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Obejrzyj
oj-klasa1-dwuznaki.JPG

Karty z literami i dwuznakami

NOWOŚĆ 2020/2021

Publikacja zawiera 39 kart dwustronnych. Każda karta zawiera z jednej strony bogatą w szczegóły ilustrację z elementami do analizy i syntezy głoskowej i sylabowej. Z drugiej strony znajduje się monografia liter i dwuznaków. Zawiera ona: wzór liter i dwuznaków drukowanych z zaznaczeniem spółgłosek i samogłosek, zapis poznanych liter i dwuznaków pisanych z zaznaczonym kierunkiem pisania oraz analiza głoskowa i sylabowa na podstawie nazw dwóch zdjęć. Dodatkowo w publikacji są trzy karty, które nauczyciel może wykorzystać jako wprowadzanie lub utrwalenie zagadnień: litery oznaczające samogłoski, litery oznaczające spółgłoski oraz dwuznaki.

Obejrzyj

 

 


Dokumenty dla dyrekcji

Pobierz wniosek dla dyrekcji


Znajdź swojego konsultanta oświatowego