Na rok szkolny 2018/2019 mamy dla Państwa ofertę dostosowaną do nowej podstawy programowej. W publikacjach przygotowanych przez doświadczonych autorów i metodyków położyliśmy szczególny nacisk na rozwój czytelnictwa oraz naukę przez doświadczanie i stosowanie praktycznych eksperymentów. Kierowaliśmy się także rosnącą rolą edukacji informatycznej i w związku z tym przygotowaliśmy zabawy i zadania logiczne, które stanowią przygotowanie do programowania

Co zatem proponujemy?


Lista produktów

 • Co już potrafię. Sprawdzian

  Moje Ćwiczenia. Klasa 3

  Moje Ćwiczenia

  Sprawdziany zawierają zadania: polonistyczne, społeczne, matematyczne i przyrodnicze. Sprawdzian z każdej edukacji może być potraktowany jako osobny materiał, dlatego możemy sprawdzać wiedzę dziecka sukcesywnie. Dodatkowo sprawdziany zawierają materiały dla nauczyciela – opisy...

  zobacz więcej
 • Notatnik podróżnika, klasa 3

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Notatnik podróżnika to zbiór tekstów o charakterze poznawczym, dotyczących przyrody, kultury i zabytków różnych państw i regionów świata. Teksty są wzbogacone wieloma zdjęciami i ilustracjami. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, takim jak: krzyżówki, zadania z mapą, dziecko utrwala...

  zobacz więcej
 • Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu ...

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, pobudzają je...

  zobacz więcej
 • Doświadczenia małego odkrywcy, klasa 3

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Doświadczenia małego odkrywcy to zbiór 27 opisów doświadczeń przyrodniczych, które pozwalają dziecku w przystępny sposób poznać takie zagadnienia, jak: właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów, pozwalają zrozumieć, czym jest ciśnienie, temperatura, złudzenie optyczne....

  zobacz więcej
 • Kalendarz przyrodnika, klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Kalendarz przyrodnika ma na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym je światem. Pozwala dzieciom w usystematyzowany sposób prowadzić i zapisywać obserwacje przyrodnicze oraz zauważać cechy charakterystyczne dla danej pory roku. Wszystkie treści uatrakcyjniają wiersze i...

  zobacz więcej
 • Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu ...

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, stymulują je...

  zobacz więcej
 • Doświadczenia małego odkrywcy, klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Doświadczenia małego odkrywcy to publikacja zawierająca opisy 27 doświadczeń przyrodniczych, które rozwijają zainteresowanie dziecka światem przyrody, zjawiskami fizycznymi i prawami natury. Ciekawe eksperymenty zachęcają dziecko do zadawania pytań i dociekania, uczą formułowania...

  zobacz więcej
 • Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu ...

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności to zbiór dodatkowych ćwiczeń humanistycznych i matematycznych, które pozwalają dziecku pogłębiać już zdobytą wiedzę. Wykonywanie trudniejszych zadań doskonali zdobyte przez dziecko umiejętności. Różny stopień trudności zadań...

  zobacz więcej
 • Doświadczenia małego odkrywcy, klasa 1

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Doświadczenia małego odkrywcy to ćwiczenia i zadania przygotowane w celu praktycznego zapoznania dzieci z podstawowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Dziecko, poprzez planowanie i prowadzenie doświadczeń oraz obserwację, stara się zrozumieć otaczający je świat....

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Zeszyt z zadaniami o podwyżs...

  18,99 zł

  Gra w kolory

  Ćwiczenia humanistyczne i matematyczne, które wspomagają utrwalanie zdobytej wiedzy . Zadania poszerzają treści zamieszczone w ćwiczeniach. Przeznaczone dla dzieci sprawniej pracujących lub potrzebujących rozszerzenia materiału podstawowego.

  zobacz więcej
 • Moje sprawdziany

  Gra w kolory. Klasa 2.

  13,00 zł

  Gra w kolory

  Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z pakietem „Gra w kolory”. Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań. Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności, wpisując oceny, symbole bądź znaki zgodne z systemem oceniania stosowanym w szkole.

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Zeszyt lektur

  18,99 zł

  Gra w kolory

  Propozycja ćwiczeń do zaproponowanych przez autorów lektur dla klasy 2. Dobór lektur uwzględnia różne gatunki literatury dziecięcej (legendy, wiersze, opowiadania oraz powieści).

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Ćwiczenia.

  Gra w kolory

  Ćwiczenia uzupełniają treści zawarte w podręczniku. Ikony umieszczone na górze strony przyporządkowują materiał do realizowanego kręgu tematycznego. Różnorodny materiał zachęca uczniów do podejmowania wielu aktywności.

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Podręcznik.

  Gra w kolory

  Podręczniki są zgodne z najnowszą podstawą programową. Zawierają treści ujęte w kręgi tematyczne związane z porami roku i najważniejszymi wydarzeniami oraz dostosowane do wieku i zainteresowań ucznia. Duży wybór tekstów literackich pozwala nauczycielowi dostosować materiał...

  zobacz więcej
 • Wyprawka

  Owocna Edukacja. Klasa 1

  20,00 zł

  Owocna Edukacja

  Wyprawkę tworzą zestawy kart zawierających pomoce dydaktyczne do wykorzystania przez dzieci podczas zajęć matematycznych, językowych i przyrodniczych, a także plastycznych i technicznych. Składa się z 40 kart do wypychania i 48 kart do wycinania. Są wśród nich: kolorowanki, składanki,...

  zobacz więcej