Na rok szkolny 2018/2019 mamy dla Państwa ofertę dostosowaną do nowej podstawy programowej. W publikacjach przygotowanych przez doświadczonych autorów i metodyków położyliśmy szczególny nacisk na rozwój czytelnictwa oraz naukę przez doświadczanie i stosowanie praktycznych eksperymentów. Kierowaliśmy się także rosnącą rolą edukacji informatycznej i w związku z tym przygotowaliśmy zabawy i zadania logiczne, które stanowią przygotowanie do programowania

Co zatem proponujemy?


Lista produktów

 • Mój lekturnik

  Moje ćwiczenia. Klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Publikacje zawierają zestawy różnorodnych materiałów ćwiczeń pomocnych przy omawianiu lektur znajdujących się na liście zaproponowanej do Moich ćwiczeń. Na każdy miesiąc pracy zaproponowano jedną lekturę. Ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę na temat wysłuchanych lektur...

  zobacz więcej
 • Wyprawka

  Owocna Edukacja. Klasa 2

  20,00 zł

  Owocna Edukacja

  Wyprawkę tworzą zestawy kart zawierających pomoce dydaktyczne do wykorzystania przez dzieci podczas zajęć matematycznych, językowych i przyrodniczych, a także plastycznych i technicznych.

  zobacz więcej
 • Sztuka. Rytmy, dźwięki i piosenki. Klasa 2

  10,00 zł

  Moje Ćwiczenia, Owocna Edukacja

  Sztuka. Rytmy, dźwięki i piosenki to ciekawie ilustrowane teksty piosenek i karty pracy dostosowane do wieku i umiejętności dzieci . Publikacja została wzbogacona o płytę zawierającą piosenki w wersji wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.

  zobacz więcej
 • Sztuka - klasa 2

  Owocna Edukacja

  Owocna Edukacja

  Publikacja składa się z dwóch części – plastycznej i muzycznej. Część plastyczna zawiera kilkanaście propozycji działań plastycznych, opatrzonych instrukcjami wykonania prac krok po kroku. Ćwiczenia rozwijają sprawność manualną, pobudzają wyobraźnię i kreatywność dziecka....

  zobacz więcej
 • Moja czytanka, Klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Moja czytanka wprowadza dzieci w fascynujący świat literatury. Zawiera duży wybór tekstów literackich z kanonu zarówno współczesnej, jak i klasycznej literatury dziecięcej. Zachęca do samodzielnego czytania różnych form literackich – wierszy, legend, opowiadań. Dodatkowo uwrażliwia...

  zobacz więcej
 • Mała Ortografia, klasa 2

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Mała Ortografia to publikacja, która zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności....

  zobacz więcej
 • Słownik ortograficzny, klasa 1-3

  25,00 zł

  Owocna Edukacja

  Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu....

  zobacz więcej
 • Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

  Owocna Edukacja. Klasa 2

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie to zeszyt ćwiczeń pomagający opanować naukę czytania i pisania. Zawiera zasady ortograficzne i gramatyczne przedstawione w atrakcyjny i łatwy do zapamiętania sposób. Liczne zagadki i rebusy rozwijają wyobraźnię dziecka, jednocześnie bawiąc i ucząc.

  zobacz więcej
 • Kalendarz przyrodnika, klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Kalendarz przyrodnika ma na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym je światem. Pozwala dzieciom w usystematyzowany sposób prowadzić i zapisywać obserwacje przyrodnicze oraz zauważać cechy charakterystyczne dla danej pory roku. Wszystkie treści uatrakcyjniają wiersze i...

  zobacz więcej
 • Matematyka. Zbiór zadań, klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Matematyka. Zbiór zadań to publikacja, która zawiera szereg zadań z zakresu matematyki, takich jak np.: zadania z treścią, łamigłówki logiczne, mnożenie i dzielenie liczb, symetria. Dzięki dokładnie sprecyzowanym treściom zadań i przejrzystemu układowi treści dziecko łatwiej i...

  zobacz więcej
 • Chcemy dobrze czytać i pisać

  Owocna Edukacja. Klasa 2

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 2 to zeszyt ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania. Różnorodne ćwiczenia usprawniają proces rozpoznawania liter, czytania sylabowego i globalnego. Krzyżówki, rebusy, zagadki, dyktanda rysunkowe, umożliwiają stymulowanie różnych sfer rozwoju...

  zobacz więcej
 • Zadania do rozwiązania, klasa 2

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zadania do rozwiązania to zbiór zadań matematycznych i logicznych. Są to m.in.: zadania doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania liczb, zadania na mnożenie i dzielenie, zadania z treścią. Dodatkowo zadania trudniejsze i nietypowe są oznaczone specjalną ikoną. Publikacja...

  zobacz więcej
 • Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu ...

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, stymulują je...

  zobacz więcej
 • Doświadczenia małego odkrywcy, klasa 2

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Doświadczenia małego odkrywcy to publikacja zawierająca opisy 27 doświadczeń przyrodniczych, które rozwijają zainteresowanie dziecka światem przyrody, zjawiskami fizycznymi i prawami natury. Ciekawe eksperymenty zachęcają dziecko do zadawania pytań i dociekania, uczą formułowania...

  zobacz więcej
 • Przewodnik metodyczny. Kryteria oceniania....

  Gra w kolory 2019/20

  zobacz więcej