Na rok szkolny 2018/2019 mamy dla Państwa ofertę dostosowaną do nowej podstawy programowej. W publikacjach przygotowanych przez doświadczonych autorów i metodyków położyliśmy szczególny nacisk na rozwój czytelnictwa oraz naukę przez doświadczanie i stosowanie praktycznych eksperymentów. Kierowaliśmy się także rosnącą rolą edukacji informatycznej i w związku z tym przygotowaliśmy zabawy i zadania logiczne, które stanowią przygotowanie do programowania

Co zatem proponujemy?


Lista produktów

 • Przewodnik metodyczny. Rozkład treści nauc...

  Gra w kolory 2019/20

  zobacz więcej
 • Przewodnik metodyczny. Scenariusze zajęć.

  Gra w kolory 2019/20

  zobacz więcej
 • Gra w Kolory. Obudowa metodyczna. Klasa 2

  Gra w kolory 2019/20

  Przewodniki metodyczne zawierają: <ul><li> propozycje tematów dnia </li><li> przewidywane osiągnięcia uczniów</li><li> przykładowe scenariusze zajęć opracowane tak, aby indywidualnie dostosować omawiane treści do możliwości uczniów</li><li> wykaz...

  zobacz więcej
 • Elementarz małego informatyka. Podręcznik ...

  15,00 zł

  Elementarz małego informatyka

  Publikacja wprowadza dzieci w świat komputerów. Zostały w niej zamieszczone informacje teoretyczne, umożliwiające zrozumienie podstawowych pojęć informatycznych, oraz szczegółowe opisy wykonania praktycznych ćwiczeń znajdujących się na płycie CD. Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które...

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Chcemy dobrze czytać i pisać...

  17,00 zł

  Gra w kolory 2019/20

  Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 2 to zeszyt ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania. Różnorodne ćwiczenia usprawniają proces rozpoznawania liter, czytania sylabowego i globalnego. Krzyżówki, rebusy, zagadki, dyktanda rysunkowe, umożliwiają stymulowanie różnych sfer rozwoju...

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Matematyka. Zbiór zadań

  16,00 zł

  Gra w kolory 2019/20

  Zestaw ilustrowanych zadań służących utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy matematycznej (dotyczącej m. in. orientacji przestrzennej, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia, figur geometrycznych, odcinków, prostych, krzywych, łamanych, symetrii, pomiarów długości,...

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Ćwiczenia usprawniające czyt...

  14,00 zł

  Gra w kolory 2019/20

  Zestaw ćwiczeń wspomagających naukę pisania. Podstawowe zasady ortograficzne są przedstawione w formie czytelnych schematów. Różnorodne ćwiczenia pozwalają kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem.

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Zeszyt z zadaniami o podwyżs...

  18,99 zł

  Gra w kolory 2019/20

  Ćwiczenia humanistyczne i matematyczne, które wspomagają utrwalanie zdobytej wiedzy . Zadania poszerzają treści zamieszczone w ćwiczeniach. Przeznaczone dla dzieci sprawniej pracujących lub potrzebujących rozszerzenia materiału podstawowego.

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Zeszyt lektur

  18,99 zł

  Gra w kolory 2019/20

  Propozycja ćwiczeń do zaproponowanych przez autorów lektur dla klasy 2. Dobór lektur uwzględnia różne gatunki literatury dziecięcej (legendy, wiersze, opowiadania oraz powieści).

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Matematyka.

  Gra w kolory 2019/20

  Publikacja zawiera ciekawe propozycje zadań i zabaw wprowadza jących uczniów w nowe zagadnienia oraz utrwalających zdobytą wiedzę. Znajdują się tu również zadania nietypowe, grafy oraz materiał do samokontroli. Ilustracje dydaktyczne ułatwiają zrozumienie treści matematycznych....

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Ćwiczenia.

  Gra w kolory 2019/20

  Ćwiczenia uzupełniają treści zawarte w podręczniku. Ikony umieszczone na górze strony przyporządkowują materiał do realizowanego kręgu tematycznego. Różnorodny materiał zachęca uczniów do podejmowania wielu aktywności.

  zobacz więcej
 • GRA W KOLORY - dotacja MEN Klasa2

  Gra w kolory 2019/20

  zobacz więcej
 • Gra w kolory. Podręcznik.

  Gra w kolory 2019/20

  Podręczniki są zgodne z najnowszą podstawą programową. Zawierają treści ujęte w kręgi tematyczne związane z porami roku i najważniejszymi wydarzeniami oraz dostosowane do wieku i zainteresowań ucznia. Duży wybór tekstów literackich pozwala nauczycielowi dostosować materiał...

  zobacz więcej
 • Moje Ćwiczenia.Tablice demonstracyjne.Kl.2

  49,00 zł

  Moje Ćwiczenia

  Tablice zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu zarówno umiejętności społecznych, jak i komunikacyjnych

  zobacz więcej
 • Elementarz małego informatyka. Przewodnik ...

  Moje Ćwiczenia

  Książka stanowi kontynuację nauki obsługiwania komputera i jego oprogramowania oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Zawiera obrazowo przedstawione sposoby wykonywania konkretnych zadań. Na płycie znajdują się ćwiczenia i gry, dzięki którym drugoklasiści uczą się korzystać z...

  zobacz więcej