Lista produktów

 • W tym cała sztuka. Przewodnik metodyczny

  W tym cała sztuka

  Przewodnik metodyczny: zawiera rozkład materiału i zestaw scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowatorskich form ich realizacji; liczne komentarze metodyczne przekazują dodatkową wiedzę i pełniejszą realizację zadań edukacyjnych.

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Zeszyt ćwiczeń.

  W tym cała sztuka

  Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie treści zawartych w podręczniku, służą sprawdzaniu wiedzy uczniów oraz inspirują do twórczości z wykorzystaniem różnorodnych form i technik (m.in. fotografiki, filmu, przekazu medialnego w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej).

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Podręcznik.

  W tym cała sztuka

  Podręcznik zawiera opis dziejów sztuki od prehistorii po współczesność jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych

  zobacz więcej
 • Sztuka w zasięgu ręki. Poradnik metodyczny...

  Sztuka w zasięgu ręki

  Przewodnik metodyczny zawiera: * 25 scenariuszy lekcji * rozkład materiału * omówienie zagadnień dotyczących analizy i interpretacji dzieła sztuki * opis najbardziej przydatnych metod pracy, ze szczególnym omówieniem metod aktywizujących.

  zobacz więcej
 • Sztuka w zasięgu ręki. Podręcznik.

  Sztuka w zasięgu ręki

  Podręcznik został podzielony na trzy bloki tematyczne: dziedziny sztuk plastycznych, dzieje sztuki od prehistorii po współczesność, forma dzieła sztuki oraz nowoczesne narzędzia związane z programami graficznymi

  zobacz więcej