Lista produktów

 • Książka nauczyciela

  Progulka

  Trzecia część książki nauczyciela omawia metody aktywizujące, wspomagające proces komunikacji językowej. Szczegółowo opisuje metodę: projektu, inscenizacji, gier dydaktycznych. Dodatkowo sześć testów (w tym test sprawdzający utrwalenie materiału klasy drugiej i test końcowy).

  zobacz więcej
 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  32,00 zł

  Progulka

  Trzecia część zeszytu ćwiczeń zawiera materiał leksykalny i gramatyczny przydatny do realizacji modułów podręcznika i jest przeznaczona do samodzielnej pracy oraz do pracy na lekcji. W związku z czekającym uczniów egzaminem jest w nim dużo ćwiczeń podobnych do tych, jakie pojawią...

  zobacz więcej
 • Książka nauczyciela

  Progulka

  Publikacja prezentuje założenia pakietu ПРОГУЛКА 2. Szerzej omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem komputerai Internetu na lekcjach języka rosyjskiego oraz znaczenie piosenki w nauczaniu języka.

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  30,00 zł

  Progulka

  Podręcznik składa się z dwunastu modułów tematycznych. Każdy moduł jest przeznaczony na 4–6 jednostek lekcyjnych. Podobnie jak w podręcznikach dla klasy pierwszej i drugiej po modułach 3, 6, 9, 12 są karty samooceny. Uczeń sam może określić, co poznał oraz czego i jak się...

  zobacz więcej
 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  32,00 zł

  Progulka

  Publikacja przeznaczona do samodzielnej pracy uczniów oraz do pracy na lekcji. Zawiera materiał gramatyczny i leksykalny przydatny do realizacji wszystkich modułów podręcznika. W zeszycie znajdują się ćwiczenia obejmujące zagadnienia omawiane w danym module i przeznaczone do samokontroli....

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  30,00 zł

  Progulka

  Podręcznik dla klasy drugiej zawiera piętnaście modułów tematycznych dotyczących dnia codziennego i bliskich współczesnemu odbiorcy. Każdy moduł jest przeznaczony na 4–6 jednostek lekcyjnych. Struktura modułu: temat, wyraźnie określone cele językowe, tekst do wysłuchania wzbogacony...

  zobacz więcej
 • Książka nauczyciela

  Progulka

  Książka nauczyciela to doskonała pomoc dydaktyczna prezentująca główne założenia pakietu ПРОГУЛКА 1. Opisuje sposób korzystania z materiałów zawartych w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i na płytach CD-audio. Omawia cele nauczania, sposoby ich realizacji i rolę ucznia w procesie nauczania.

  zobacz więcej
 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  Progulka

  Zeszyt zawiera materiał leksykalny i gramatyczny przydatny do realizacji poszczególnych modułów. Są w nim ćwiczenia do każdej jednostki lekcyjnej. Zeszyt jest przeznaczony do samodzielnej pracy uczniów i do pracy na lekcjach. Specjalnym piktogramem Uwaga egzamin! oznaczono ćwiczenia...

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  Progulka

  Atuty podręcznika: • finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – bezpłatny dla ucznia • dostosowany do nowej ustawy oświatowej – korzystać z niego będą 3 kolejne roczniki uczniów, będzie własnością szkoły • w pełni realizuje wymagania podstawy programowej

  zobacz więcej