Nauczanie pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa

o konferencji


Prowadzący: Dariusz Piasecki
Platforma: CLICKMEETING

1.Podstawa programowa a realne możliwości nauczyciela.

2. Jak przyśpieszyć proces nauczania pierwszej pomocy.

3. Podstawowe błędy popełniane przez uczestników szkoleń i kursów.

4. Jak zachęcić uczniów do pracy.

5. Pierwsza pomoc a zdalne nauczanie