Strategie nauczania i uczenia się w kontekście neurodydaktyki.

Zapisy na tę konferencję stacjonarną są już zamknięte. Konferencja odbyła się: 13.05.2021 o godz. 00:00

o konferencji


WYGENERUJ CERTYFIKAT ZE SZKOLENIA 


Zagadnienia:

  1. Oferta edukacyjna Grupy MAC S.A. dla szkół podstawowych.
  2.  Neurodydaktyka w procesie kształcenia.
  3. Style uczenia się i dostosowanie metod pracy na lekcji.
  4. Metody i techniki wspierające nauczanie i uczenie się.
  5. Oferta edukacyjna Grupy MAC S.A. dla szkół podstawowych.