Realizacja celów podstawy programowej WOS oraz sposoby ich realizacji w oparciu o elementy neurodydaktyki.

o konferencji


Prowadzący: Agata Gołaj

Platforma: CLICKMEETING

1.Realizacja celów podstawy programowej.
2.Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej: 
•stosowanie różnych metod pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne (każdy uczeń powinien uczestniczyć w dwóch projektach)
•wykorzystywanie różnych form dyskusji.
3.Metody i działanie nauczyciela w oparciu o podstawowe zasady neurodydaktyki.