Różnorodność w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

o konferencji


Temat: Różnorodność w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

Prowadzący: Agata Gołaj

Data i godzina: 20.04.2021 godzina 16:00


Współorganizatorzy:

  • Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
  • Lubuski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  • Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie