Ziemniak, kartofel czy pyrka? Jak skorzystać z m(apki) nie wychodząc z wyrka.

o konferencji


PLATFORMA: CLICKMEETING

data spotkania: 20.04.2021, godzina 16.30

temat spotkania: Ziemniak, kartofel czy pyrka? Jak skorzystać z m(apki) nie wychodząc z wyrka.

prowadzący: Jakub Sypniewski

W czasie warsztatu skupimy się głównie na wykorzystaniu dwóch narzędzi: mentimeter.com oraz Padlet. Pierwsze z nich posłuży nam do szybkiej aktywizacji uczniów oraz przeprowadzenia samooceny i ewaluacji lekcji. Drugie do wspólnej edycji mapy, opierając się na propozycjach zawartych w Przewodniku metodycznym wyd. MAC. Do wprowadzenia tematyki geografii regionalnej wykorzystamy także zasoby archiwalnych zdjęć z regionu, dostępnych w Internecie. Będziemy pracować online, ale poznane możliwości uczestnicy będą mogli zastosować również podczas nauczania stacjonarnego.