Moduł I - Czytamy razem z Małym Misiem

Do uczestnictwa w tym projekcie można już aplikować! Aby to zrobić, najpierw zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

o module


I. Czytamy razem z Małym Misiem 
 
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:  
1)    wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi; 
2)    wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich; 
3)    podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; 
4)    działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom; 
 
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje 
obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości  i ekspresji kulturalnej; 
 
Metoda aktywizująca omówiona na webinarze  i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: drama; 
 
Rozwijanie czytelnictwa: 
1)    codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury, 
2)    zachęcanie     rodziców     przedszkolaków     do     czytania dzieciom, 
3)    prowadzenie dzienniczka, 
4)    stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat, 
5)    wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny Ząbczyk, 
 
Opis: Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak "zamieszka" w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. 
 
a) Czytamy w przedszkolu: 
 
Do realizacji czytania w ramach misiowego projektu można zaprosić osoby związane  
z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.). 
Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola, aby czytać dzieciom (np. rodzice, harcerze, absolwenci przedszkola, emerytowani nauczyciele przedszkola) mogą wpisywać się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków – wzór kroniki  znajduje się w materiałach projektu. Zapraszanie do przedszkola ma odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS – dla zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa może odbywać się w przedszkolnym ogrodzie. 
 
W odpowiedzi na kierunki polityki MEiN na rok szkolny 2020/2021 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów związanych z tematyką  
ekologiczną/zdrowotną/patriotyczną/ukazującą dziedzictwo kulturowe Europy. 
 
Przewiduje się w okresie 1 października 2021 – 31 marca 2022 możliwość włączenia do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A. poprzez zamówienie wizyty konsultanta oświatowego  w placówce za pośrednictwem formularza znajdującego się na mac.pl/malymis  
Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani  o pojawieniu się takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej. Realizacja niniejszego zapisu będzie ściśle uzależniona od aktualnych warunków epidemiologicznych panujących w wyżej określonym czasie na terenie Polski. Realizacja wizyty konsultanta oświatowego każdorazowo po wcześniejszym kontakcie z placówką i spełnieniu wymaganych standardów w zakresie reżimu sanitarnego.  
 
 
Podczas trwania modułu zostanie zaprezentowana przez Misiową Mamę metoda dramy. Odbędzie się webinar na temat możliwości wykorzystywania elementów dramy  w przedszkolu, szczególnie w aspekcie rozwijania czytelnictwa wśród najmłodszych.     
 
b) Czytamy w domu: 
 
 Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka wędrować będzie zalaminowane zdjęcie misia, najlepiej jego wycięta sylwetka. Wraz z kartką dzienniczka zostanie przekazana dzieciom w zdezynfekowanej koszulce na dokumenty. Na  karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca  w domu). Po przyniesieniu do przedszkola sylweta zostanie zdezynfekowana, a karta zostanie poddana kwarantannie. 
 
Uwaga! Organizator projektu nie przesyła maskotki. 
  
Uwaga! Doświadczenie uczestników poprzednich edycji uczy, że nie każde dziecko posiada w domu książki. Warto przygotować kilka pozycji książkowych z przedszkolnego kącika, które będą wędrować wraz z misiem. 
•    Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel (losowo lub według dziennika), 
•    Nauka piosenki  „Czytaj z Misiem” umila czas oczekiwania na jego powrót. 
 
 
    Na     zakończenie     projektu     dzieci     otrzymają     dyplomy 
(dostępne na każdym etapie projektu w Generatorze Dyplomów MAC: 
https://www.mac.pl/mac-akademia/materialy-dlanauczyciela/generator-dyplomw 
 
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zdjęcie karty z wypełnionego dzienniczka Małego Misia. Uczestnik projektu ma obowiązek zamaskowania danych osobowych dziecka tj. imienia i nazwiska. 
 

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu