Moduł II - Kodujemy razem z Małym Misiem

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 05.11.2021, o godz. 23:59

o module


Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – gazetka dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci;
2) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego – udział w europejskiej akcji „Code Week”;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów – profilaktyka uzależnień cyfrowych;

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe;

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze i wykorzystywana za zajęciach/warsztatach: peer-learning, czyli nauczanie rówieśnicze;

Rozwijanie czytelnictwa: przygotowanie dzieci do czytania poprzez zabawy z kodami;

Opis: „Kodujemy razem z Małym Misiem” to moduł składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu literackiego.

Część webinarowa dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków oraz omówiona zostanie metoda peerlearningu. Warsztat literacki dla dzieci dotyczy cyberbezpieczeństwa oraz zawiera propozycję przeprowadzenia: „Misiowego turnieju łamigłówek logicznych”. Treść misiowych łamigłówek oparta jest o autorskie zagadki Misiowej Mamy, ćwiczące umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia zagadek, łamigłówek i zadań dla przedszkolaków.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zdjęcie rozwiązanego zadania.
 

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu