Moduł I - Czytamy razem z Małym Misiem

Do uczestnictwa w tym projekcie można już aplikować! Aby to zrobić, najpierw zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

o module


Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:

1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami. tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;

2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich;

3. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;

4. działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Metoda aktywizująca omówiona na webinarze i wykorzystywana za zajęciach/ warsztatach: drama.

Rozwijanie czytelnictwa:
1. codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury;
2. zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom;
3. prowadzenie dzienniczka;
4. stworzenie przedszkolnego kącika książki.

Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Dzieci, po zapoznaniu się z daną lekturą, będą wypełniały kartę z dzienniczka Małego Misia (dołączona do materiałów).

Efekt finalny do zaprezentowania, celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zdjęcie karty z wypełnionego dzienniczka Małego Misia.

Uczestnik projektu ma obowiązek zamaskowania danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały potrzebne do wykonania modułu