Moduł II – Nowość! Projekt dla nauczycieli. Emocje w życiu codziennym

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 30.04.2023, o godz. 14:17

o module


UWAGA! Moduł konieczny do otrzymania Certyfikatu Wzorowej Placówki na koniec projektu!

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:
1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – dostarczanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;

2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – kształtowanie świadomości, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie/ wszystkie emocje są potrzebne – nie ma „złych emocji”;

3. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – opracowanie programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci.

Wiodące kompetencje kluczowe:

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rozwijanie czytelnictwa:

1. czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury – książek na temat emocji/ radzenia sobie z emocjami w społecznie aprobowany sposób,
2. zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom publikacji książkowych na temat emocji,
3. stworzenie rankingu pozycji książkowych na temat emocji rekomendowanych przez nauczycieli.

Opis:
Projekt zainaugurowany w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.10.2022). Jego głównymi celami są upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukacja społeczna w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Projekt będzie podzielony na część szkoleniową, składającą się z webinaru poprowadzonego dla grupy „Misiowe inspiracje” przez Anetę Konefał, oraz część praktyczną obejmującą:

a) przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć na temat emocji, np. z wykorzystaniem scenariuszy zajęć i opowiadań A. Konefał: „Gdzie mieszka złość? (złość), „Po deszczu zawsze wychodzi słońce” (smutek), „Nie bój się, Misiu” (strach), „Nieśmiałość” (nieśmiałość);
b) naukę poprzez zabawę rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, kształtowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
c) minitrening odporności emocjonalnej mający na celu uświadomienie dzieciom, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, naukę panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Do realizacji zadań zostaną zaproszeni nauczyciele-specjaliści pracujący w przedszkolu.

Efektem wyżej wymienionych aktywności będzie opracowanie w przedszkolach programu wspierania zdrowia psychicznego dzieci, odzwierciedlającego potrzeby konkretnego środowiska. Materiał, w formie ankiety dla rodziców/ matrycy programu, opracuje autorka projektu „Mały Miś…”.

Efekt finalny do zaprezentowania, celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zdjęcia pomocy dydaktycznych wykonanych przez nauczyciela w ramach projektu.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiał niezbędny do wykonania modułu