Moduł III – Pamiętnik naszej grupy

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 12.05.2023, o godz. 12:00

o module


Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:
1. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – codzienne czytanie dzieciom literatury na temat przedszkolnego życia/ historii dzieci w zbliżonym wieku, ilustrujących przedszkolne życie i problemy;
2. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; wskazywanie na różnorodność dziecięcych potrzeb i zainteresowań;
3. działanie na rzecz poznawania kultury polskiej i europejskiej – prezentacja literatury dzieciom.

Wiodące kompetencje kluczowe:
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rozwijanie czytelnictwa:
1. czytanie dzieciom, w towarzystwie Małego Misia, książek/ opowiadań/ wierszyków na temat życia w przedszkolu;
2. prowadzenie pamiętnika grupy;
3. tworzenie kącika książki z publikacjami książkowymi na temat przedszkola.

Opis:
Moduł promujący wartość wychowania przedszkolnego. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie, jak ważna w życiu każdego dziecka jest edukacja przedszkolna. Przedszkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom, które może im pomóc w zdobyciu doświadczeń. Dzieci uczęszczające do przedszkola rozwijają poczucie niezależności, stabilizacji, a wraz z nią – poczucie bezpieczeństwa. Celem modułu jest zwrócenie uwagi na korzyści, jakie dzieci zdobywają dzięki uczestnictwu w przedszkolnym życiu.
Zostaną one zaproszone do samodzielnego projektowania aktywności kolekcjonowania przedszkolnych wspomnień (adekwatnie do ich wieku/ potrzeb i umiejętności).

Efekt finalny do zaprezentowania, celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: 
zdjęcia z pamiętnika grupy – wytwory dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiał niezbędny do wykonania modułu