Moduł IV – Zmisiowane zajęcia

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 24.02.2023, o godz. 23:59

o module


Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:
1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych
decyzji: planowanie zajęć przez dzieci, wdrażanie do samodzielności;
2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: rozwijanie kreatywności dzieci i odporności psychicznej;
3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.

Wiodące kompetencje kluczowe:
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rozwijanie czytelnictwa:
• zaproponowanie dzieciom literatury do wybranej tematyki zajęć;
• wspólne zaprojektowanie kącika książki związanego z wybraną tematyką.

Opis:
Zajęcia będą miały charakter nietypowy, np. przeprowadzenie eksperymentu, dzień bez zabawek, zajęcia dla dzieci z innej grupy lub dla rodziców, gdzie to rodzice usiądą przy przedszkolnych stolikach i zamienią się z przedszkolakami rolami. Wybór będzie należał do dzieci. Będą musiały wybrać rodzaj zajęć, przeprowadzając głosowanie według podanej instrukcji, ustalić ich przebieg oraz skonstruowanić odpowiednie pomoce dydaktyczne lub karty pracy.

Efekt finalny do zaprezentowania, celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela
za wykonanie modułu:
zdjęcie karty pracy lub pomocy dydaktycznych wykonanych przez dzieci.
 

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu