Moduł V – Mały Miś i zdrowe nawyki

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.03.2023, o godz. 23:59

o module


Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:
1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji: wdrażanie do samodzielności, poznawanie wartości zdrowych nawyków;
2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: kształtowanie odporności psychicznej dzieci i zapobieganie negatywnym nawykom;
3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci;
4. wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych: kształtowanie nawyku odpowiedzialnego korzystania z komputera/ telefonu.

Wiodące kompetencje kluczowe:
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rozwijanie czytelnictwa:
• zaproponowanie dzieciom literatury do wybranej tematyki zajęć;
• wspólne zaprojektowanie kącika książki związanego z tematyką zdrowia.

Opis: Najważniejszym celem modułu jest rozwijanie u dzieci zdrowych nawyków. Dzieci poznają misiową definicję nawyku i będą się wspólnie zastanawiać, jakie nawyki służą zdrowiu. Miś zwróci uwagę na znaczenie nawyku zdrowego odżywiania się i zachęci dzieci do skomponowania posiłku inspirowanego bajką. Dzieci będą tworzyć planery nawyków, które będą kształcić w domu razem z rodzicami, tj. nawyk wieczornego czytania (zdrowie psychiczne dzieci).

Efekt finalny do zaprezentowania, celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu:
zdjęcie posiłku przygotowanego przez dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu