Moduł III - Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 09.12.2020, o godz. 23:59

o module


Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
  2. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”,świadczącego o rozwijaniu zainteresowania zdrowiem i higieną.
  3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
  4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące wyszukiwaniu przepisów kulinarnych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, takich jak termometr elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
  5. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/ wartość zdrowia.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Rozwijanie czytelnictwa: próby tworzenia własnych rymowanek, wierszyków.

Opis: Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układają rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/ swoje zainteresowania związane tematyką zdrowia, np. dietetyka. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel organizuje spotkanie przez komunikator lub prezentuje dzieciom filmik/ bajeczkę edukacyjną.
Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, wgrane na swoim koncie na stronie mac.pl.
 

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu