Moduł I - Książki dzieciństwa

Do uczestnictwa w tym projekcie można już aplikować! Aby to zrobić, najpierw zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

o module


„Książki dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
  • Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
  • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
  • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
  • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
  • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.


Wiodące kompetencje kluczowe: Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Rozwijanie czytelnictwa: budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci

Opis: Alternatywa dla „wersji przedszkolnej” projektu. Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych wg określonych przez Misiową Mamę tematów. Tworzenie recenzji z rodzicami dzieci. Nawiązanie do doświadczeń czytelniczych rodziców.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zdjęcia rysunków wykonanych przez dzieci przesłane w wersji cyfrowej na swoje indywidualne konto na mac.pl
 

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Pakiet startowy - edycja 2020/2021
Materiały niezbędne do wykonania modułu