Moduł V - Misiowe laboratorium "Czterech żywiołów"

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 26.02.2021, o godz. 23:59

o module


Podniesienie jakości pracy żłobka / przedszkola / szkoły przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.

Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca tajemnic”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań nauką i techniką.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

 Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa aplikacji Laboratorium eksperymentów naukowych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, np. stopera, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.

Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie postawy odpowiedzialności, respektowania zasad i umów.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Rozwijanie czytelnictwa: nauka tworzenia prostych instrukcji słownych.

Moduł zakłada stworzenie „Księgi eksperymentów Małego Misia” według kategorii: ogień, ziemia, woda, powietrze, na podstawie propozycji podanych przez Misiową Mamę. Eksperymenty są przeprowadzane w domu i w przedszkolu. Do każdego żywiołu dzieci wraz z nauczycielem przyporządkowują odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: wybrane karty z „Księgi eksperymentów Małego Misia”.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu