Moduł II - Mały Miś w świecie emocji.

Do uczestnictwa w tym projekcie można już aplikować! Aby to zrobić, najpierw zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

o module


Moduł II - Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – praca z emocjami dzieci.
  2. Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy emocji”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
  3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
  4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – wykorzystanie prostych programów graficznych do tworzenia emotikonów, np. aplikacji „Przyjazne emocje”, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
  5. Działania wychowawcze placówki oświatowej.
  6. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia.


Wiodące kompetencje kluczowe: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Rozwijanie czytelnictwa: prezentacja zmisiowanych opowiadań na temat emocji (czytanych przez nauczyciela lub słuchanych w wykonaniu Misiowego Wujka - Macieja Barańskiego.

Opis: Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. Nauczyciele w ramach projektu tworzą wspólnie bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad emocjami. Zajęcia można przeprowadzić jako 5 spotkań (tematyka tygodniowa w przedszkolu) lub proponowane zabawy wplatać w zajęcia w trakcie roku szkolnego.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: „Kuferek emocji” w którym dzieci wraz z nauczycielem gromadzą sposoby na radzenie sobie z emocjami (Misiowa Mama w scenariuszach podaje przykłady, które wspólnie z dziećmi mogą być modyfikowane do potrzeb grupy)/ zdjęcia z przeprowadzonych zajęć.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu