Moduł IV - Zmisiowany eko-kalendarz

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 23.04.2021, o godz. 23:59

o module


Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Odkrywca przyrody”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące obserwacji przyrody, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa komunikatorów, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.

Moduł zakłada świętowanie w przedszkolu wybranych świąt ekologicznych, oczywiście z literackim akcentem. Dzieci wspólnie z nauczycielem decydują, które zaproponowane święta chciałyby celebrować w grupie. Wspólnie wykonują kalendarz ekologiczny i planują poszczególne etapy przygotowań. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód / swoje zainteresowania związane z wybraną tematyką. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel organizuje spotkanie przez komunikator lub prezentuje dzieciom filmik / bajeczkę edukacyjną. Misiowa Mama dostarcza listę proponowanych świąt wraz z tytułami polecanych opowiadań/wierszy/bajeczek do przeczytania dzieciom.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: kalendarz wybranych świąt ekologicznych (plakat) –zdjęcia z przeprowadzanych zajęć, wgrane na indywidualnym koncie na stronie mac.pl.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu