Moduł I - Matematyka na drodze

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.10.2022, o godz. 23:59

o module


ZGŁOSZENIA DO MODUŁU ZAKOŃCZONE!

W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN: 
1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze. 
2. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania  technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych do zaprezentowania tematu, obejrzenie nagrania.
3. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych  i przekrojowych uczniów – wykorzystanie przez nauczycieli materiałów przygotowanych do realizowania  projektu. 
4. Podnoszenie jakości kształcenia – przedstawienie treści matematycznych w sposób zgodny z wiekiem  uczniów. Wykonanie zadania zgodnie z możliwościami poszczególnych uczniów. 

 

 

Wiodące kompetencje kluczowe: 
matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku  ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Opis: 
nauczyciel przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module.
Elementem zajęć jest spacer po najbliższej okolicy, wokół szkoły i odszukanie elementów matematycznych  związanych z ruchem na drodze. Zajęcia są doskonałą okazją do przypomnienia ważnych dla dzieci zasad ruchu  drogowego, ze zwróceniem uwagi na to, że elementy matematyczne na drodze porządkują ruch i zapewniają bezpieczeństwo. Zajęcia na świeżym powietrzu mogą posłużyć także przećwiczeniu umiejętności przechodzenia  przez ulicę.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania przez nauczyciela imiennego certyfikatu za wykonanie modułu:
spacer po najbliższej okolicy i odszukanie matematyki na drodze w najbliższym otoczeniu. Wykonanie notatek (pisemnych, wizualnych, mapy myśli) z zaznaczeniem elementów znalezionych w otoczeniu. Zdjęcie notatek.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały potrzebne do wykonania modułu