Moduł III - Matematyka na święta

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.12.2022, o godz. 23:55

o moduleW czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji - zwrócenie uwagi na obdarowywanie się, sprawianie innym przyjemności.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny - zwrócenie uwagi na aspekt niematerialny związany z prezentami, wkład własnego działania.

3. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. – wykorzystanie materiałów audiowizualnych do zaprezentowania tematu, obejrzenie nagrania.

4. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów - wykorzystanie przez nauczycieli materiałów przygotowanych do realizowania projektu.

5. Podnoszenie jakości kształcenia - przedstawienie treści matematycznych w sposób zgodny z wiekiem uczniów. Wykonanie zadania zgodnie z możliwościami poszczególnych uczniów.

Wiodące kompetencje kluczowe:

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Opis:

Działania w module i zajęcia zaplanowane w ramach “Matematyki na święta” są okazją do zrealizowania zagadnień ze sfery matematycznej i wychowawczej. Obdarowywanie jest ważnym elementem życia. Pakowanie - odmierzanie ilości papieru, wstążki, a nawet wykonywanie kolejnych kroków (instrukcji) zawiązania pięknej kokardy to wszystko działania matematyczne. Nauczyciel dzięki scenariuszowi i materiałom ma okazję zaplanować zajęcia nawiązujące do tematyki świątecznej.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zapakowanie prezentu świątecznego.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu