Moduł II - Matematyka u krawca

Do uczestnictwa w tym projekcie można już aplikować! Aby to zrobić, najpierw zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

o module


II. Matematyka u krawca

W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

1. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego - przedstawienie zawodu krawca/krawcowej.
2. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. – wykorzystanie materiałów audiowizualnych do zaprezentowania tematu, obejrzenie nagrania.
3. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności  i przekrojowych uczniów - wykorzystanie przez nauczycieli materiałów przygotowanych do realizowania projektu.
4. Podnoszenie jakości kształcenia - przedstawienie treści matematycznych w sposób zgodny z wiekiem uczniów. Wykonanie zadania zgodnie z możliwościami poszczególnych uczniów. Wsparcie poprzez pracę w parach.

Wiodące kompetencje kluczowe:

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Opis:

Zawód krawca/krawcowej jest nierozerwalnie związany z matematyką. Podstawą szycia ubrań czy innych elementów garderoby jest dokonywanie pomiarów i obliczeń. Zajęcia poza pokazaniem pracy krawcowej mają na celu umożliwienie dzieciom dokonania autentycznych pomiarów ciała rówieśników. W materiałach przygotowanych do modułu nauczyciel znajdzie scenariusz zajęć, karty pracy i wskazówki do pracy.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu:

dokonanie i zanotowanie pomiarów ciała koleżanki lub kolegi w odniesieniu do zaplanowania projektu krawieckiego np. koszulki, spódnicy lub spodni.
 

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu.