Moduł IV - Matematyka w muzyce

Do uczestnictwa w tym projekcie można już aplikować! Aby to zrobić, najpierw zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

o module


W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:
1. Sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy - zaprezentowanie historycznych organów znajdujących się
w świątyni w Świętej Lipce.
2. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego - przedstawienie zawodu muzyka, kompozytora.
3. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. – wykorzystanie materiałów
audiowizualnych do zaprezentowania tematu, obejrzenie nagrania.
4. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych
i przekrojowych uczniów - wykorzystanie przez nauczycieli materiałów przygotowanych do realizowania
projektu.
5. Podnoszenie jakości kształcenia - przedstawienie treści matematycznych w sposób zgodny z wiekiem
uczniów. Wykonanie zadania zgodnie z możliwościami poszczególnych uczniów.
Wiodące kompetencje kluczowe:
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie,
inicjatywność i przedsiębiorczość.
Opis:
Nauczyciel przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. Głównym
celem jest pokazanie matematyki w autentycznym i bliskim dzieciom środowisku, czyli w muzyce. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mają ze sobą muzyka i matematyka. W czasie zajęć uczniowie będą
mieli okazję odkryć te związki. Samodzielnie wykonają pomoce do edukacji muzycznej, które jednocześnie
są pomocami matematycznymi.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie
modułu:
wykonanie modeli nut na paskach papieru w oparciu o wartości matematyczne.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu