Programista JavaScript/HTML5

miejsce pracy:
Kielce
rekrutacja trwa do:
08.07.2019

opis stanowiska

Zakres obowiązków

 • projektowanie i implementacja desktopowych aplikacji multimedialnych w technologii JavaScript/HTML5
 • projektowanie i implementacja aplikacji webowych w technologii JavaScript/HTML5

Oferujemy

 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej oraz pakiet ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach
 • współpracę z firmą oferującą sprawdzone i nowoczesne produkty, z pomysłem na przyszłość
 • dofinansowanie do prywatnego przedszkola dla dzieci pracowników

Wymagania

 • dobra znajomość technologii HTML 5
 • dobra znajomość technologii JavaScript/ES6
 • dobra znajomość technologii CSS/SASS
 • znajomość technologii GIT/SVN

Mile widziane:

 • znajomość Vue.js 2
 • znajomość AngularJS
 • znajomość Node.js
 • znajomość Electron
 • znajomość Webpack
 • znajomość Gulp

aplikuj na to stanowisko

Wyślij swoje CV

Możesz również dołączyć dodatkowe pliki, takie jak list motywacyjny.

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych *:

Proszę zaznaczyć co najmniej jedna zgodę

* co najmniej jedna zgoda musi zostać zaznaczona

Część informacyjna

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990
 2. kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody – na potrzeby przyszłych rekrutacji ogłaszanych przez administratora, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
 5. Państwa dane osobowe przekazane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres do jednego miesiąca od czasu zakończenia procesu aktualnej rekrutacji, a w przypadku udzielenia stosownej zgody – przez okres dwóch lat od momentu otrzymania danych
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. w przypadku uznania iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest warunkiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji i potencjalnego zatrudnienia Państwa
 9. Państwa dane osobowe przekazane w procesie rekrutacji będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Administrator zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.