Didakta - Język polski 3 - Części mowy dla gimnazjum

704797

559,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Język polski 3 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

SPECYFIKACJA

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Czasowniki i rzeczowniki – formy i aspekt czasowników, imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy, temat i końcówka rzeczowników, formy rzeczowników, oboczności w tematach fleksyjnych
Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, stopniowanie przymiotników, kategorie liczebników
Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach