Eduterapeutica - Gimnazjum

709391

1 299,00 zł

sugerowana cena detaliczna

Program Eduterapeutica Gimnazjum stworzony został z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach i terapeutach pracujących z młodzieżą w wieku gimnazjalnym. W programie można przeprowadzić diagnozę umiejętności szkolnych w formie testów dla umiejętności czytania, pisania, pisania ortograficznego, myślenia matematycznego oraz tabliczki mnożenia. Funkcje programu podzielone zostały na diagnozę wstępna, funkcjonalną oraz diagnozę umiejętności szkolnych.

Program pozwala na zarządzanie diagnozowanymi uczniami - można rejestrować dane, archiwizować dokumenty, kontrolować proces terapii oraz dokonywać jego analizy.
Zawiera również zestaw takich dokumentów jak rozpoznania, skierowania oraz plany zajęć terapeutycznych.


Przeprowadzenie diagnozy wstępnej skutkuje powstaniem wykresy graficznego określającego możliwości i braki ucznia. Powstaje tzw. Osobisty profil kompetencji, który określa ilościową i jakościową ocenę wśród 8 funkcji rozwojowych, które mogą mogą być przyczyną w powstawaniu specyficznych trudności w uczeniu się. Przeprowadzenie badania za pomocą Kwestionariusza Diagnozy Wstępnej można szybko rozpoznać trudności szkolne ucznia oraz podać ich przyczynę. Podaje on grupę ryzyka ucznia oraz pokazuje jego mocne oraz słabe strony.
Badanie koncentruje się na następujących obszarach: czytanie, pisanie, matematyka oraz języki obce. Z powodu wieku uczniów zazwyczaj wykrywane są istniejące dysfunkcje, a nie ryzyko ich wystąpienia. 
Po wykonaniu diagnozy w programie Eduterapeutica Gimnazjum, terapeuta lub nauczyciel może zaplanować sesje terapeutyczne, poprzez odpowiedni dobór narzędzi dostępnych w programie. Jest tzw. diagnoza funkcjonalna, za pomocą której określony zostanie m.in. poziom funkcjonowania dziecka w danej sferze rozwojowej.

Za pomocą programu Eduterapeutica Gimnazjum można dokonać bazowych funkcji rozwojowych, gdyż zawiera wbudowanych wiele interaktywnych narzędzi. Można np. wykorzystać testy umiejętności, które określą zakres pomocy jaką musi otrzymać uczeń, by uzyskał optymalny poziom funkcjonowania oraz wykorzystywał wszystkie swoje zasoby rozwojowe. Dodatkowo można przeprowadzić terapię grupową oraz kontrolować postępu całej grupy lub pojedynczych uczniów.

Za pomocą aplikacji można orientacyjnie określić stopień opanowania umiejętności szkolnych w odniesieniu do podstawy programowej gimnazjum.

Główne cechy programu eduterapeutica Gimnazjum:

- W programie zawarta jest Aplikacja Nauczyciela - narzędzie do skutecznej diagnozy, oraz przechowywania informacji na temat postępów w terapii dziecka. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie diagnozy wstępnej, funkcjonalnej i umiejętności szkolnych. Aplikacja współpracuje z e-dziennikiem, oraz zawiera zestaw przydatnych dokumentów, takich jak: rozpoznania, skierowania, plany zajęć terapeutycznych, karty pracy, a także szereg ćwiczeń interaktywnych w formie gier komputerowych, o różnym stopniu trudności.

- Diagnoza wstępna oparta jest na Kwestionariuszu Diagnozy Wstępnej. Koncentruje się on na obszarach umiejętnościach czytania, pisania, liczenia i językach obcych. Pozwala na szybkie określenie, czy i jakie ewentualne problemy występują u ucznia.

- Diagnoza funkcjonalna jest kolejnym, bardziej szczegółowym etapem rozpoznania. Zawiera narzędzia interaktywne i testy umiejętności. Po uzyskaniu wyników obu diagnoz wyświetlany jest Osobisty Profil Kompetencji, czyli graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia. Pozwala porównać postępy ucznia i wykazać na obszarze grupy, które dzieci, w których dziedzinach wymagają więcej pracy.

- Możliwość zarówno zindywidualizowania zajęć, jak i przeprowadzenia terapii grupowej.

- Terapeuta otrzymuje olbrzymia ilość pomocy do przeprowadzenia terapii, które mają na celu uprzyjemnić ją i zachęcić do niej ucznia

- Dostosowanie ćwiczeń i materiałów do problemów konkretnego ucznia

- Duża liczba materiałów do wydruku, które można zastosować w tradycyjnych zajęciach

- Zbiór filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe, wspierające rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów

- Zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych

Zawartość zestawu Eduterapeutica Gimnazjum:

- Płyta DVD-ROM z programem

Program zawiera:

- Aplikację nauczyciela/terapeuty

- Aplikację do diagnozy

- Aplikację terapeutyczną

- 360 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń komputerowych

- 360 kart pracy

- 150 ćwiczeń diagnozujących funkcje i procesy poznawcze oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia

- 450 ekranów ćwiczeń na różnych poziomach trudności

- 65 ćwiczeń grupowych

- 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi

- Naklejki - nagrody

- Dyplomy

- Materiały dydaktyczne

- Poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi

- Wydrukowany komplet kart pracy – aż 600 kart