Klasa 5

6.png

 

Muzyczny Świat - klasa 6

W podręcznikach Muzyczny świat uczeń odnajdzie ciekawe i różnorodne propozycje działań muzycznych. Zakres treści obejmuje wiadomości z zakresu zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów muzycznych. Znajdziemy tu również wybrane zagadnienia z historii muzyki, folkloru ludowego, tańców narodowych i towarzyskich. Publikacja uwzględnia różne formy aktywności muzycznej uczniów, takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce, percepcja muzyki, oraz twórczość muzyczno-ruchowa.

3637200.png

Muzyczny świat. Podręcznik z płytą CD

Muzyczny świat. Podręcznik do klasy 6 stanowi podstawę realizacji treści nauczania ujętych w programie nauczania. Zakres treści obejmuje wiadomości z zakresu zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów muzycznych, wybrane zagadnienia z zakresu historii muzyki, folkloru ludowego, tańców różnych narodów i towarzyskich.

Publikacja uwzględnia różne formy aktywności muzycznej uczniów, takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce, percepcja muzyki, oraz twórczość muzyczno-ruchowa.

Obejrzyj
3067300.png

Podręcznik

Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń do klasy 6 zawiera bogaty zestaw zadań utrwalających dla ucznia, oraz rozwijających muzyczne umiejętności praktyczne.

Zeszyt szatą graficzną nawiązuje do podręcznika, co dodatkowo czyni go spójnym elementem cyklu. Każdy rozdział w zeszycie ćwiczeń odpowiada rozdziałowi z podręcznika. Zawiera zapisy nutowe piosenek stanowiących repertuar dodatkowy do śpiewania.

Obejrzyj
2

Materiały dla nauczyciela

3027510.png

Przewodnik metodyczny

Muzyczny świat. Przewodnik metodyczny do klasy 6 przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki, którzy realizują program nauczania napisany w oparciu
o materiał podręcznika Muzyczny świat klasa 6 i zeszyt ćwiczeń autorstwa Teresy Wójcik.

Publikacja zawiera roczny plan pracy nauczyciela i scenariusze zajęć muzycznych, które uwzględniają m.in. cele kształcenia, działania edukacyjne, nuty piosenek i utworów muzycznych z funkcjami harmonicznymi, rozwiązania ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów, opis kroków i figur tanecznych wraz z przykładowymi układami choreograficznymi oraz dodatkowe informacje, ciekawostki w poszczególnych blokach tematycznych. Zawiera treści ponadprogramowe w postaci notek biograficznych o kompozytorach, wybrane teksty literackie, opisy dzieł literatury muzycznej.

 

3473000.png

Digipack

Muzyczny świat. Digipacki do klasy 6 to trzy płyty CD zawierające wersje wokalno-instrumentalne i instrumentalne piosenek (CD 1 i CD 2) oraz wybrane fragmenty z literatury muzycznej przeznaczone do wysłuchania podczas lekcji (CD 3).

Digipack dostępny jest również w Pakiecie metodycznym dla nauczyciela w zestawie
z Przewodnikiem metodycznym do klasy 6


Obudowa metodyczna

Pełna obudowa metodyczna dostępna jest na stronie www.akademia.mac.pl. Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe treści. 

W serwisie Akademia MAC do pobrania są m.in. poradniki metodyczne, scenariusze lekcji, tablice demonstracyjne, programy nauczania, rozkłady materiałów, ale też diagnoza wstępna czy edukacyjne materiały multimedialne.

Przejdź do MAC Akademiii