muzyka7.jpg

 

Muzyczny świat

To kontynuacja sprawdzonego podręcznika dla klas 4-6. MUZYKA. Muzyczny świat. Klasa 7 powstala w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia i wygaszanie gimnazjów. Jest zgodna z nowa podstawą programową 2017.

PODRĘCZNIK
•         Opiera się na współczesnych trendach pedagogiki muzycznej i odpowiada wymaganiom nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
•         Treści podręcznika umożliwiają nauczycielowi realizację nowej podstawy programowej w pełnym zakresie i są skorelowane z innymi przedmiotami (plastyka, język polski, historia)
•         Zakres treści służy kształceniu 5 podstawowych form aktywności muzycznej ucznia: śpiew, ruch z muzyką, odtwarzanie muzyki (granie na instrumentach), tworzenie muzyki, percepcja z muzyką (słuchanie)
•         Odpowiedni układ treści poszczególnych tematów lekcji uwzględnia realizację wymagania podstawy programowej: od działania praktycznego do teorii
•         Szata graficzna nawiązuje do podręczników w klas młodszych, co czyni go spójnym elementem cyklu podręczników do nauki muzyki w szkole podstawowej
•         Podręcznik wzbogacony o materiał ilustracyjny w formie zdjęć i reprodukcji malarskich nawiązujących do treści dydaktycznych

 


Przesłuchaj wybrane utwory dla klasy 7