Klasa 6

6_175.png

 

Plastyka. Lubię tworzyć - klasa 6

Cykl „Plastyka. Lubię tworzyć" do edukacji plastycznej składa się z podręcznika z płytą CD oraz
z zeszytu ćwiczeń, który jest ściśle powiązany z podręcznikiem.

W podręcznikach Plastyka. Lubię tworzyć treści łączą się z odpowiednio dobraną, bogatą propozycją ikonograficzną. Uczniowie zdobywają wiadomości dotyczące różnorodnych zagadnień plastycznych i poznają podstawowe dyscypliny sztuki. Rozwijają swoją kreatywność i ekspresję twórczą realizując ciekawe zadania i polecenia.

1

Pakiet dla ucznia

3638100.png

Podręcznik z płytą CD

W podręczniku Plastyka. Lubię tworzyć do klasy 6 zagadnienia treści i formy dzieł sztuki z kolejnych epok ujęte są problemowo z uwzględnieniem podstawowej analizy dzieł reprezentatywnych dla kolejnych epok, stylów i kierunków. Podręcznik prezentuje wybrane zagadnienia z historii architektury i historii sztuki od czasów starożytnych aż po współczesne i zapoznaje uczniów ze stylami, kierunkami i tendencjami na przestrzeni epok oraz z pojęciami funkcjonującymi w terminologii sztuk pięknych.

Treści podręcznika są integralne z materiałem znajdującym się na płycie CD, na której umieszczono narzędziowe programy graficzne, galerie dzieł sztuki z poszczególnych epok oraz ćwiczenia multimedialne.

Obejrzyj
3648000.png

Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń zawiera 34 propozycje różnorodnych zadań i ćwiczeń plastycznych, które są praktycznym uzupełnieniem zagadnień i treści programowych zawartych w podręczniku.Ćwiczenia te mają charakter twórczych działań warsztatowych, wiążą się z różnorodnymi działaniami plastycznymi, takimi jak rysowanie, malowanie, rzeźbienie, tworzenie kolaży, projektowanie kształtów i kolorów, przedmiotów i przestrzeni.

Dodatkowo zawierają bogaty, ilustrowany zestaw pytań otwartych, testowych i diagramów weryfikujący wiedzę dotyczącą pojęć z dziedziny sztuki i zabytków z poszczególnych epok.

Obejrzyj
plastyka_lubie_6_PM.png

Przewodnik metodyczny

Przewodnik metodyczny Plastyka. Lubię tworzyć do klasy 6 jest ściśle skorelowany z podręcznikiem. To propozycja dla nauczycieli, którzy preferują nauczanie polimetodyczne, łączące w sobie różne metody podczas jednej lekcji.
Przewodnik metodyczny zawiera materiały umożliwiające nauczycielowi realizację podstawy programowej, m.in. plan pracy dydaktycznej, scenariusze lekcji wraz z materiałem wizualnym w postaci prezentacji na płycie CD.

Scenariusze lekcji zawarte w przewodniku metodycznym i prezentacje na płycie CD są komplementarne z tematami w podręczniku, na płycie CD i zadaniami plastycznymi w zeszycie ćwiczeń. Dzięki temu, każda lekcja plastyki będzie ciekawa i zróżnicowana pod względem zastosowanych metod dydaktycznych.

Obejrzyj
3637800.jpg

Multibook

Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik multimedialny. Klasa 6 jest multimedialną wersją tradycyjnego podręcznika. Treść podręcznika wzbogacona została filmami edukacyjnymi, programami graficznymi, ćwiczeniami interaktywnymi i galeriami dzieł sztuki. Przy planowaniu całego cyklu położono duży nacisk na integralność treści podręcznika i materiału multimedialnego.

Obejrzyj

Obudowa metodyczna

Pełna obudowa metodyczna dostępna jest na stronie www.akademia.mac.pl. Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe treści. 

W serwisie Akademia MAC do pobrania są m.in. poradniki metodyczne, scenariusze lekcji, tablice demonstracyjne, programy nauczania, rozkłady materiałów, ale też diagnoza wstępna czy edukacyjne materiały multimedialne.

Przejdź do MAC Akademii