Szanowni Państwo,

wybór idealnych podręczników i zeszytów ćwiczeń to klucz do komfortowej pracy i kompleksowego podejścia do nauczania. W tym roku ponownie staniecie Państwo przed tą fundamentalną decyzją. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą najlepszym rozwiązaniem. Przygotowaliśmy sprawdzone materiały, ciekawe narzędzia i nowości dydaktyczne, które zostały stworzone we współpracy z ekspertami.

Wydawnictwo MAC Edukacja opracowało ofertę w pełni dostosowaną do wymagań MEiN, uwzględniając przy tym wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2023 roku.

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 wsparcie przeznaczone jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1,4 i 7, a także materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej. Pragniemy zaznaczyć, że chcąc zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy, należy jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do organu prowadzącego.

Cykle Wydawnictwa MAC Edukacja to sprawdzony wybór! Pracujemy dla nauczycieli i uczniów od ponad 30 lat. Z naszą kompleksową ofertą możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej oraz skorzystać z pomocy konsultantów oświatowych, którzy wprowadzą w MACowy świat! Zapraszamy!

Abyście byli Państwo na bieżąco przygotowaliśmy formularze, akty prawne oraz przydatne informacje z MEiN.

 


Dlaczego warto zamówić wcześniej?

transport.png

Gwarancja dostawy publikacji do końca sierpnia,

spokojny-początek.png

Spokojny początek roku szkolnego,

bezpłatny-zwrot.png

Bezpłatny zwrot nadwyżki zamówionych publikacji,

możliwość-dosłania.png

Możliwość dosłania brakujących egzemplarzy publikacji.

 

 


Formularz zamówienia - Szkoła podstawowa - r. szk. 2023/24

 

 


Formularz zamówienia - Przedszkole - r. szk. 2022/23


Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży publikacji edukacja przedszkolna (3,4,5,6 latki)

Ogólne warunki sprzedaży publikacji - Szkoła podstawowa

 

 


DOTACJA 2023/2024

Od 2023 roku wyższe kwoty dotacji

1 kwietnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 587), które określa:

 • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji;
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej;
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej;
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

15 kwietnia weszła w życie Ustawa z 9 marca 2023 r. zatwierdzająca dokonanie przez Radę Ministrów weryfikacji maksymalnej kwoty dotacji celowej (Dz. U. 2023 poz. 709).

15 maja 2023 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz. U. 2023 poz. 910)

Kiedy złożyć wnioski o dotację w 2023?

Jak już zaznaczyliśmy termin przyznania dotacji, zależy od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego:

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku od 15 kwietnia do 5 maja,
 • 3 lipca – w przypadku złożenia wniosku od 6 maja do 5 czerwca,
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku od 6 czerwca do 12 lipca,
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku od 13 lipca do 15 września.

Kilka prostych kroków do tego, jak uzyskać dotację

O dotację wnioskuje dyrektor szkoły do właściwej dla swojej placówki jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są do tego następujące załączniki:

O dotację można starać się do września, jednak warto upewnić się co do terminu w swojej jednostce samorządu terytorialnego.

 • Załącznik nr 1, który zawiera niezbędne informacje dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 roku.
 • Załącznik nr 2, zawierający niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2023 roku.
 • Ponadto, w przypadku placówki niepublicznej, dyrekcja szkoły wypełnia oświadczenie (Załącznik nr 3).
  • Załącznik nr 1A to wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę fizyczną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku.

Działania Jednostki Samorządu Terytorialnego

JST na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół przygotowuje wnioski do wojewody o udzielenie dotacji w roku 2023 wykorzystując załączniki 3 i 5.

 • Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r.
 • Załącznik nr 5 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2023 r.

Jak rozliczyć dotację na koniec roku budżetowego?

Dyrektor danej placówki składa informację do podległej JST. Potrzebne są do tego załączniki nr 6 i 7.

 • Załącznik nr 6 rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 roku.
 • Załącznik nr 7 - rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2023 roku.

Kolejnym krokiem jest złożenie przez JST rozliczenia do wojewody. Potrzebne są do tego załączniki nr 8 i 9.

 • Załącznik nr 8 Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 r.
 • Załącznik nr 9 - Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2023 r. Do każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

Kwota dotacji obejmuje także uczniów z Ukrainy

JZgodnie z art. 50b ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 583) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Ukrainy jest finansowany 2023 roku w Funduszu Pomocy.

 • Już można składać wnioski
 • Kwoty dotacji są tożsame z kwotami przyznawanymi uczniom z Polski
 • Wnioski należy składać do wojewodów

Wnioski do pobrania:

 • Szkoła: Wniosek o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 Pobierz Formularz 1
 • JST: Wniosek o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 Pobierz Formularz 2
 • Wojewoda: Wniosek o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 Pobierz Formularz 3

Istotne akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/950
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000910
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 587)USTAWA z dnia 9 marca 2023 r., m.in. o zmianach w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 709) Pobierz Ustawa 3
 • USTAWA z dnia 9 marca 2023 r., m.in. o zmianach w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 709) Pobierz Ustawa 4
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz.611) Pobierz Ustawa 5
 • USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Pobierz Ustawa 6

Wybierz dogodny sposób zamówienia: