Lista produktów

 • Muzyczny świat. Wybrane utwory z literatur...

  46,00 zł

  Muzyczny świat

  Płyty CD Muzyczny świat zawierają kompletny, bogaty i różnorodny brzmieniowo oraz stylistycznie materiał ilustrujący treści zawarte w podręczniku.

  zobacz więcej
 • Muzyczny świat. Przewodnik metodyczny

  Muzyczny świat

  Przewodnik metodyczny zawiera roczny plan pracy, który może być modyfikowany w zależności od możliwości danej klasy

  zobacz więcej
 • Muzyczny Świat. Zeszyt ćwiczeń.

  Muzyczny świat

  Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika, jest z nim ściśle skorelowany

  zobacz więcej
 • Muzyczny Świat. Podręcznik.

  Muzyczny świat

  Podręcznik do klas 1-3 gimnazjum.

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Przewodnik metodyczny

  W tym cała sztuka

  Przewodnik metodyczny: zawiera rozkład materiału i zestaw scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowatorskich form ich realizacji; liczne komentarze metodyczne przekazują dodatkową wiedzę i pełniejszą realizację zadań edukacyjnych.

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Zeszyt ćwiczeń.

  W tym cała sztuka

  Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie treści zawartych w podręczniku, służą sprawdzaniu wiedzy uczniów oraz inspirują do twórczości z wykorzystaniem różnorodnych form i technik (m.in. fotografiki, filmu, przekazu medialnego w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej).

  zobacz więcej
 • W tym cała sztuka. Podręcznik.

  W tym cała sztuka

  Podręcznik zawiera opis dziejów sztuki od prehistorii po współczesność jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych

  zobacz więcej
 • Sztuka w zasięgu ręki. Poradnik metodyczny...

  Sztuka w zasięgu ręki

  Przewodnik metodyczny zawiera: * 25 scenariuszy lekcji * rozkład materiału * omówienie zagadnień dotyczących analizy i interpretacji dzieła sztuki * opis najbardziej przydatnych metod pracy, ze szczególnym omówieniem metod aktywizujących.

  zobacz więcej
 • Sztuka w zasięgu ręki. Podręcznik.

  Sztuka w zasięgu ręki

  Podręcznik został podzielony na trzy bloki tematyczne: dziedziny sztuk plastycznych, dzieje sztuki od prehistorii po współczesność, forma dzieła sztuki oraz nowoczesne narzędzia związane z programami graficznymi

  zobacz więcej
 • Eureka 2000... Nowa. Zbiór Zadań

  Eureka 2000. Nowa

  Zbiór zadań i testów zawiera zadania i testy skorelowane z treściami podręcznika, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych. Urozmaicona szata graficzna, przejrzysty układ treści oraz zamieszczone przed każdym rozdziałem powtórzenie podstawowych wiadomości ułatwiają...

  zobacz więcej
 • Eureka 2000... Nowa. Zeszyt przedmiotowo-ć...

  Eureka 2000. Nowa

  Zeszyty ćwiczeń umożliwiają utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na lekcjach, pozwalają ją usystematyzować. Pomagają rozwijać umiejętność rozwiązywania zadań i problemów. Zeszyty ćwiczeń mogą zastąpić tradycyjne zeszyty przedmiotowe.

  zobacz więcej
 • Fizyka. Podręcznik

  Eureka 2000. Nowa

  Podręcznik ma logiczny i przejrzysty układ materiału, co pozwala na szybką orientację w jego zawartości i ułatwia pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom

  zobacz więcej
 • Eureka 2000... Nowa. Podręcznik

  44,50 zł

  Podręcznik ma logiczny i przejrzysty układ materiału, co pozwala na szybką orientację w jego zawartości i ułatwia pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom * omawia zjawiska fizyczne, nawiązując do doświadczeń i obserwacji wziętych z życia codziennego * ciekawie prezentuje...

  zobacz więcej