Klasa 4 - numer dopuszczenia MEN - 897/1/2017

W serii Technika przedstawiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa, wiedzę o materiałach konstrukcyjnych, informacje z zakresu przepisów ruchu drogowego, rysunku technicznego, zdrowego żywienia, podstaw mechatroniki, a także praktycznych działań w ramach tych zagadnień. Wymienione treści zostały uporządkowane w działach tematycznych, zawierających ćwiczenia i zadania techniczne. Uzupełniają je instrukcje fotograficzne Krok po kroku ułatwiające realizację kolejnych etapów prac wytwórczych.

 

AUTOR

Małgorzata Czuj

Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, doświadczona nauczycielka techniki i plastyki w szkole podstawowej. Jest związana z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Oddział w Zamościu, gdzie organizuje i prowadzi konferencje przedmiotowe, plenery plastyczne oraz warsztaty dla nauczycieli. Jako autorka podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych, a także opracowań metodycznych wyraźnie akcentuje działania praktyczne w procesie edukacyjnym dzieci. W swojej pracy stosuje innowacyjne metody i formy kształcenia, poparte wskazówkami instruktażowymi w zakresie realizacji zadań.

 

TECHNIKA

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Pomaga nauczycielom w zaplanowaniu pracy dzięki uporządkowanemu i przejrzystemu układowi treści.

Czytelna konstrukcja podręcznika pozwala łatwo zorientować się w zawartości kolejnych części.

Najważniejsze informacje przedstawione w tekście głównym są uzupełniane modułami Więcej na temat, zawierającymi treści dodatkowe.

ikonka_strzalka.png

Wspiera zdobywanie praktycznych umiejętności przez uczniów oraz motywuje ich do działań technicznych poprzez liczne ćwiczenia, a także propozycje wykonania ciekawych konstrukcji i projektów. Ponadto, za pośrednictwem odpowiednio opracowanych zagadnień z wychowania komunikacyjnego, umożliwia uczniom solidne przygotowanie się do egzaminu na kartę rowerową.

Cenne porady i wskazówki pojawiające się przy omawianiu tematów uczeń może z powodzeniem wykorzystać również w codziennym życiu.

Propozycje prac wytwórczych dają uczniowi możliwość rozwijania zainteresowań i doskonalenia zdolności manualnych. Pozwalają na utrwalenie wiadomości teoretycznych oraz zaprezentowanie swoich umiejętności.

Instrukcje fotograficzne Krok po kroku prowadzą ucznia przez kolejne czynności podczas wykonywania prac wytwórczych.

Zawarte w podręczniku treści z zakresu ruchu drogowego umożliwiają młodym ludziom poznanie zasad obowiązujących podczas poruszania się po drogach oraz przygotowują do egzaminu na kartę rowerową.

ikonka_strzalka.png

Ułatwia zrozumienie treści technicznych oraz zachęca do pogłębiania wiedzy m.in. dzięki łatwo przyswajalnemu językowi, starannie dobranym ilustracjom oraz interesującym tekstom fakultatywnym.

 

Przyjazny, dostosowany do możliwości odbiorcy język ułatwia zrozumienie zagadnień omawianych w podręczniku.

Bogato ilustrowane, pisane przystępnym językiem artykuły Link do wiedzy są doskonałym narzędziem w indywidualizacji nauczania. Mają zaciekawić ucznia przedmiotem i skłonić go do spontanicznego poszukiwania informacji również poza lekcjami.

Atrakcyjna szata graficzna publikacji – w tym zdjęcia, rysunki techniczne, rzuty, schematy, wykresy, infografiki, ikony – sprzyja lepszemu zrozumieniu przez uczniów przedstawianych treści.

ikonka_strzalka.png

Umożliwia powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom po każdym temacie oraz zestawom zadań podsumowujących kolejne rozdziały.

 

Ciekawe ćwiczenia podsumowujące na końcu tematu ułatwiają zapamiętanie nowo poznanych treści.

Podsumowania rozdziałów stanowią skuteczną formę powtórzenia i utrwalenia zagadnień z danej partii materiału.

 

 

 

 

 

 

 


Skontaktuj się z nami