Informacje o cyklu

Cykl Ja i moja szkoła na nowo, autorstwa Jolanty Faliszewskiej i Grażyny Lech, inspirowany jest założeniami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zaleceniami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi kompetencji kluczowych oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.

Cykl składa się z podręcznika, podzielonego na pięć części (jedna część na dwa miesiące nauki), oraz ze skorelowanych z nim pięciu zeszytów ćwiczeń.

Podręcznik i zeszyty ćwiczeń zawierają treści odnoszące się głównie do edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, etyki i społecznej, ale też – muzycznej, plastycznej i technicznej.

Przy doborze treści brano pod uwagę zarówno wiadomości, umiejętności, jak i postawy. Taki dobór pozwala na efektywną realizację założeń podstawy programowej.

W każdym miesiącu roku szkolnego przewidziano trzy tygodnie pracy z podręcznikiem, a w czwartym tygodniu (szczegółowo opisanym w poradnikach metodycznych) zaproponowano: ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiadomości, zajęcia rozwijające aktywność twórczą oraz zajęcia integrujące zespół klasowy – wyjścia do kina, teatru czy filharmonii, wycieczki itp. Tydzień bez podręcznika pozwala nauczycielom dostosować tempo pracy do potrzeb zespołu klasowego, a także daje możliwość realizacji własnych wizji i pomysłów edukacyjnych.Towarzyszące cyklowi program i scenariusze zajęć mają za zadanie ułatwienie nauczycielowi planowania pracy, dostarczenie informacji psychologicznych, inspirowanie do poszukiwania ciekawych rozwiązań metodycznych.

Ja i moja szkoła na nowo jest cyklem, dzięki któremu nauczyciel może pracować z dziećmi, biorąc pod uwagę ich indywidualne predyspozycje i zainteresowania.

Zamierzeniem autorek cyklu było sprawienie, aby edukacja zaspokajała potrzeby poznawcze i emocjonalne dzieci oraz kształtowała w nich pożądane postawy społeczne. I aby dzieci z radością chodziły do szkoły!

 


AUTORZY CYKLU

 


CHARAKTERYSTYKA CYKLU

1.jpg

Cykl zgodny z podstawą programową MEN.

2.jpg

Wydzielone publikacje: podręcznik (do wielokrotnego użytku), ćwiczenia (uzupełniane co roku)

 

3.jpg

Sposób na lekki tornister (dwie publikacje na dwa miesiące nauki)

4.jpg

W ćwiczeniach po każdym miesiącu nauki jest sprawdzian To umiem!

 

5.jpg

Treści umożliwiają odkrywanie świata w sposób całościowy

6.jpg

Cykl opracowany zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną

 

7.jpg

Edukacja wynikająca z praktycznego działania uczniów i samodzielnego doświadczania

8.jpg

Sprawdzony na rynku cykl zainspirowany teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

 

 

Stosowanie w praktyce szkolnej teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera daje dziecku szanse na swobodne wyrażanie własnej indywidualności, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb innych ludzi.

Jest początkiem drogi ucznia do odkrywania własnego ja i samorealizacji. Według założeń tej teorii każde dziecko może osiągnąć sukces, ale nie musi dojść do niego w ten sam sposób jak inni. Klucz do sukcesu zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka, odkrywanych wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 

 

 

 


OPINIE NAUCZYCIELI O CYKLU JA I MOJA SZKOŁA

 

 

 

 

 

 

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego

segment: Przedszkola / Szkoła Podstawowa 1-3

Nie dotyczy

segment: Szkoła Podstawowa 4-8

Nie dotyczy

Dyrektor regionalny

Nie odnaleziono dyrektorów pasujących do wybranych kryteriów.