gra-w-kolory.png

Gra w kolory - Radość do zdobywania wiedzy

Gra w kolory to cykl specjalnie przygotowanych publikacji pozwalających na realizację idei indywidualnego podejścia do potrzeb i możliwości edukacyjnych każdego ucznia. Dzięki wyjątkowej konstrukcji odwołują się one do indywidualnych doświadczeń dziecka, czym je inspirują do zadawania pytań.

Publikacje mają na celu budzenie ciekawości poznawczej, inspirowanie do samodzielnych poszukiwań i obserwowania otaczającego świata. Tematyka ukazuje realny, współczesny świat. Odkrywa przed dzieckiem oblicza nowoczesności, a jednocześnie nawiązuje do tradycji
i historii kultury. Ważne miejsce w tematyce Gry w kolory zajmują treści związane ze świętami narodowymi i ważnymi wydarzeniami historycznymi.


Atuty serii

ikona_ok.jpg

PIERWSZY PAKIET Z PODRĘCZNIKIEM
dostosowany do wymogów nowej ustawy

ikona_ok.jpg

NAUCZANIE ZINTEGROWANE.
Dzięki połączeniu w podręcznikach wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej, dziecko poznaje świat całościowo – poprzez działanie, przeżywanie, obserwowanie, badanie i odkrywanie.

ikona_ok.jpg

ATRAKCYJNY DOBÓR LITERATURY
Od klasyki po współczesną literaturę dla dzieci oraz teksty popularnonaukowe, które rozbudzają ciekawość świata i motywują do czytania.

ikona_ok.jpg

TEKSTY Z POZNANYCH LITER, ZRÓŻNICOWANE POD KĄTEM STOPNIA TRUDNOŚCI
Dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci, pełne humoru, o ciekawej tematyce.

ikona_ok.jpg

BOGATA SZATA GRAFICZNA
Realistyczne, wyraziste zdjęcia oraz ilustracje, które pobudzają wyobraźnię, angażują emocje oraz rozwijają kreatywność uczniów.

ikona_ok.jpg

RÓŻNORODNE I CIEKAWE ĆWICZENIA
Kształtujące wyobraźnię dziecka oraz zadania matematyczne wprowadzane według zasady: poznaję, ćwiczę, utrwalam, sprawdzam.

ikona_ok.jpg

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE I NAUKOWE
Kształtujące postawę ekologiczną oraz rozbudzające ciekawość poznawczą.

ikona_ok.jpg

ZADANIA O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI
Zagadki matematyczne i logiczne, które uczą samodzielnego myślenia i wnioskowania.


Podręcznik dostosowany do nowych wytycznych MEN

• nie zawiera pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika,

• nie zawiera odwołań i poleceń wymagających korzystania z dodatkowych odpłatnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia,
• wzbogacony elementarzowymi treściami z zakresu edukacji matematycznej.
• podręcznik jest darmowy.

 


Porównanie podręcznika MEN i Gra w Kolory