KLASA 4 - Numer dopuszczenia MEN - 911/1/2017

KLASA 5 - Numer dopuszczenia MEN - 911/2/2018

Seria Język polski została stworzona z myślą o tym, by zachęcić uczniów do czytania, zapoznawania się z dziełami kultury, tworzenia wypowiedzi, samodzielnego docierania do wiedzy i świadomego posługiwania się językiem polskim. Przygotowano ją także z myślą, aby zapewnić nauczycielowi komfortowe warunki pracy, dzięki dostarczeniu kompletnego materiału oraz ciekawych pomysłów na lekcje. Ponadto wszystkie zawarte w podręczniku utwory literackie i dzieła kultury posiadają walor nie tylko poznawczy, lecz także wychowawczy.

piotr_zbrog.jpg

 

AUTOR

Piotr Zbróg

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autor i współautor publikacji naukowych, podręczników do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej: Przygoda z czytaniem i pisaniem, Zapraszam na słówko oraz gimnazjum Przygoda z pisaniem i Przygoda z czytaniem. Twórca artykułów i książek z dziedziny lingwistyki, poradników i słowników; rzeczoznawca MEN ds. programów nauczania i podręczników szkolnych.

Jezyk polski

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

E-konferencja

z autorem podręcznika prof. UJK Piotrem Zbrógiem

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Inspiruje nauczycieli oraz pomaga w zainteresowaniu uczniów przedmiotem, dzięki temu że forma i treść współgrają ze sobą, łączą nowoczesność z tradycją, funkcjonalność z atrakcyjną ekspozycją treści, sprawdzone sposoby prowadzenia lekcji z nowatorskimi działaniami.

 

 

Zadanie grupowe – zachęca dzieci do swobodnego wypowiadania się na bliskie im tematy oraz współdziałania z innymi uczniami.

Pytanie do ilustracji – rozwija spostrzegawczość, skłania do samodzielnego myślenia.

Więcej na temat – zawiera treści dodatkowe, które uzupełniają daną lekcję, poszerzają wiedzę.

ikonka_strzalka.png

Zapewnia wygodę korzystania, poprzez klarowny podział na treści literacko-kulturowe i językowe, z wyraźnym zaznaczeniem, że język ściśle łączy się z literaturą i kulturą.

 

 

Ikony i symbole umieszczone przy zadaniach – pozwalają szybko zorientować się, jaki charakter ma dane zadanie (praca w grupie, zadanie z gwiazdką – trudniejsze).

Rozróżnienie lekcji z literatury i kultury oraz języka pomaga w sprawnym poruszaniu się po stronach podręcznika.

Klarowny układ lekcji – porządkuje proces nauczania.

ikonka_strzalka.png

Ułatwia zrozumienie treści oraz wspiera proces kształcenia, dzięki aktualnej, przyjaznej uczniom tematyce, nawiązującej do ich doświadczeń i zainteresowań oraz zawierającej przykłady różnorakich tekstów literackich.

 

 

Drzewa decyzyjne, tabele – porządkują wiedzę, wspierają myślenie przyczynowo-skutkowe.

Definicje umieszczone na marginesie – służą wytłumaczeniu trudnych terminów, pomagają w zapamiętywaniu najważniejszych treści.

Zadanie z innymi przedmiotami – zachęca uczniów do pogłębiania wiedzy, zmusza do dokonywania syntezy i oceny zebranych samodzielnie wiadomości.

ikonka_strzalka.png

Pomaga uczniom w pogłębianiu poczucia estetyki poprzez bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny i zdjęciowy.

 

Materiał ilustracyjny – pomaga w zrozumieniu treści dzieł literackich, skłania do refleksji i wypowiadania się na zadane tematy.

Przykłady zdjęć i reprodukcji dzieł sztuki – dzięki nim uczeń rozwija umiejętność recepcji i oceny walorów artystycznych danych dzieł.

 

 

 

 


Skontaktuj się z nami