klasy 4-7 biologia.png

 

Numer dopuszczenia MEN - klasa 5 928/1/2018
Numer dopuszczenia MEN - klasa 6 928/2/2019
Numer dopuszczenia MEN - klasa 7 928/3/2020

Seria Biologia dla klas 5–8 – napisana specjalnie dla nowej szkoły podstawowej – w przyjazny i zrozumiały sposób wprowadza uczniów w świat wiedzy biologicznej. Zgodnie z założeniami podstawy programowej systematycznie omawia kolejne grupy organizmów – od najprostszych do coraz bardziej złożonych.
Seria Biologia uczy stawiania pytań i szukania odpowiedzi, kształci umiejętności obserwacji (także mikroskopowych) i przeprowadzania doświadczeń. Dzięki wielu instrukcjom obserwacji i doświadczeń, a także licznym ćwiczeniom zamieszczonym przy ilustracjach, kształci zdolność ich analizy oraz wyciągania wniosków. Dodatkowe materiały źródłowe zamieszczone w module Link do wiedzy są pomocne w kształceniu umiejętności wyszukiwania informacji.
Przekazywanie wiedzy opiera się na rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, dlatego każdy temat w podręczniku rozpoczyna się modułem Podejmij temat – z intrygującą ilustracją bądź z pytaniami skłaniającymi uczniów do wypowiedzi i dzielenia się swoimi doświadczeniami z życia codziennego.
Dodatkowym walorem podręczników wchodzących w skład cyklu jest prosty, przystępny język przekazu – dostosowany w każdej klasie do rozwoju intelektualnego uczniów.


AUTORZY

 

 


Powody, dla których warto wybrać serię Biologia

biol.png

 

Zobacz koncepcję serii

 

Zachęcamy do przejrzenia materiałów okazowych - fragmentu podręcznika, zeszytu ćwiczeń i poradnika metodycznego dotyczącego wybranego działu. Materiał pochodzi z publikacji dla klasy 5.