biologia_wstep.png

 

Numer dopuszczenia MEN - 928/1/2018

Seria Biologia dla klas 5–8 – napisana specjalnie dla nowej szkoły podstawowej – w przyjazny i zrozumiały sposób wprowadza uczniów w świat wiedzy biologicznej. Zgodnie z założeniami podstawy programowej systematycznie omawia kolejne grupy organizmów – od najprostszych do coraz bardziej złożonych.
Seria Biologia uczy stawiania pytań i szukania odpowiedzi, kształci umiejętności obserwacji (także mikroskopowych) i przeprowadzania doświadczeń. Dzięki wielu instrukcjom obserwacji i doświadczeń, a także licznym ćwiczeniom zamieszczonym przy ilustracjach, kształci zdolność ich analizy oraz wyciągania wniosków. Dodatkowe materiały źródłowe zamieszczone w module Link do wiedzy są pomocne w kształceniu umiejętności wyszukiwania informacji.
Przekazywanie wiedzy opiera się na rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, dlatego każdy temat w podręczniku rozpoczyna się modułem Podejmij temat – z intrygującą ilustracją bądź z pytaniami skłaniającymi uczniów do wypowiedzi i dzielenia się swoimi doświadczeniami z życia codziennego.
Dodatkowym walorem podręczników wchodzących w skład cyklu jest prosty, przystępny język przekazu – dostosowany w każdej klasie do rozwoju intelektualnego uczniów.


AUTORZY

 

 


Powody, dla których warto wybrać serię Biologia

biologia_fragment_01.jpg

 

A. Moduł Podejmij temat, zamieszczony na początku każdej lekcji, odwołuje się do doświadczeń dziecka i przez intrygujące zdjęcia bądź pytania wprowadza w nowe treści.

B. Definicje na marginesach pomagają w szybkim powtórzeniu materiału.

C. Przedstawianie treści na infografikach ułatwia przyswajanie wiedzy.

D. Przystępny język i krótkie teksty sprawiają, że treści podręcznika są bardziej zrozumiałe.

E. Ciekawostki umieszczone na marginesie inspirują do samodzielnego zgłębiania tematu.

biologia_fragment_02.jpg

 

A. Moduł Więcej na temat zawiera treści dodatkowe, rozwijające zagadnienia omawiane w temacie.B

B. Moduł W skrócie zawiera najważniejsze treści z lekcji.

C. Każda lekcja kończy się pytaniami i poleceniami, które umożliwiają uczniom sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.

biologia_fragment_03.jpg

 

A. Doświadczenia i obserwacje Przekonaj się zachęcają do zdobywania wiedzy przez samodzielne odkrycia. Uczą myślenia i wyciągania wniosków.

B. Instrukcje Krok po kroku pomagają zdobyć ważne umiejętności.

biologia_fragment_04.jpg

 

A. Pytania i polecenia do ilustracji pobudzają do myślenia, a także uczą analizy ilustracji i odczytywania z nich danych.

B. Wspomaga kształcenie umiejętności i rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, ponieważ zawiera liczne propozycje doświadczeń i działań praktycznych, a także instrukcje Krok po kroku.

biologia_fragment_05.jpg

 

A. Pytania i polecenia do ilustracji pobudzają do myślenia, a także uczą analizy ilustracji i odczytywania z nich danych.

B. Wspomaga kształcenie umiejętności i rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, ponieważ zawiera liczne propozycje doświadczeń i działań praktycznych, a także instrukcje Krok po kroku.

biologia_fragment_06.jpg

 

A. Powołania na strony internetowe uczą pozyskiwania danych i selekcji informacji, zachęcają do korzystania z internetu w celach edukacyjnych.

B. Zadania interaktywne sprawdzają zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób przyjazny dla ucznia (nauka w atrakcyjnej, elektronicznej formie).

C. Testy interaktywne znajdujące się w podsumowaniach działów ułatwiają w przyjazny sposób sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy oraz nabycia umiejętności przed pracą klasową.

D. Filmy i animacje sprzyjają zrozumieniu nowo poznawanych zagadnień.

E. Galerie zdjęć są wzbogacone o komentarze, ułatwiają zapamiętywanie treści i rozbudzają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

F. Powiększanie ilustracji, a także możliwość zaznaczania lub szkicowania ułatwia i unowocześnia proces nauczania.

Uatrakcyjnia i wzbogaca lekcje dzięki materiałom multimedialnym zawartym w multibooku.

 

 

OBEJRZYJ FRAGMENT PODRĘCZNIKA

 

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

1.png

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę biologii. Dzięki zachowaniu właściwych proporcji tekstu do ilustracji publikacja ta jest przyjazna dziecku.

2pm.png

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone m.in.: rozkład materiału, plany wynikowe, scenariusze wybranych lekcji.

5.png

MAC Akademia

Jest to przeznaczona dla nauczycieli strefa na stronie www.mac.pl/mac-akademia, w której nauczyciele biologii znajdą m.in.: program nauczania, rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, propozycje sprawdzianów. Dzięki cyfrowej wersji nauczyciele mają możliwość edytowania poszczególnych plików, dostosowując je do swoich oczekiwań. MAC Akademia to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce rozwijania swoich predyspozycji zawodowych.

3_zc.png

Zeszyt ćwiczeń

Jest to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawarte w nim zadania, zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności, wspierają proces nauczania, nabywania nowych umiejętności i utrwalania wiadomości.

4cd.png

Multibook

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np: pokazami slajdów, ćwiczeniami interaktywnymi, filmami. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka biologii jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego