Zdobywam świat to seria zestawów ćwiczeń przygotowana z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a w szczególności dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAMÓW WIZYTĘ KONSULTANTA
ZOBACZ KATALOG 2020

Tworząc serię Zdobywam świat, mieliśmy na uwadze uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, parcjalnymi deficytami rozwoju oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zasady ich nauczania. Poznaliśmy też oczekiwania nauczycieli dotyczące materiałów edukacyjnych przeznaczonych do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Seria może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z uczniami w szkołach specjalnych, na zajęciach rewalidacyjnych, w klasach integracyjnych, w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także przez rodziców do wspomagania rozwoju dziecka w domu.

Seria Zdobywam świat będzie obejmowała między innymi osiem poziomów materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do pracy przez cały rok szkolny dla uczniów szkół podstawowych. Publikacje zawierają treści zgodne z podstawą programową MEN. Zagadnienia poruszane w materiałach ćwiczeniowych nawiązują do zmian zachodzących cyklicznie w przyrodzie - zgodnie z następstwem pór roku i świecie otaczającym dziecko.

Zawarte w materiałach ćwiczenia dobraliśmy w taki sposób, aby wszechstronnie stymulowały rozwój, usprawniając wszystkie niezbędne funkcje poznawcze, a także przygotowywały do nauki czytania, pisania i liczenia.


Cykl dostępny w ramach dotacji MEN!

Pamiętajmy o wyższych kwotach dotacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego!

WARTO ZADBAĆ O PEŁNE WYKORZYSTANIE KWOT DOTACJI DLA UCZNIÓW.

 

Kwiecień–wrzesień 2020 

Dyrektor placówki przekazuje do organu prowadzącego szkołę informacje niezbędne do określenia wysokości dotacji.

 

Czerwiec–październik 2020 

Następuje przekazanie szkołom środków niezbędnych do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Czerwiec–grudzień 2020 

Czas składania zamówień i zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Styczeń 2021

Do połowy stycznia 2021 powinno nastąpić rozliczenie przyznanych placówce kwot dotacji.

W roku szkolnym 2020/2021 dostępne
materiały ćwiczeniowe dla poziomów 1, 4 i 7.

Pozostałe w przygotowaniu.

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych zawierają

m.in. treści odnoszące się do sytuacji z jakimi człowiek spotyka się w swoim życiu. Zagadnienia dobrano adekwatnie do rozwoju ucznia i pełnionych przez niego w środowisku funkcji. Poruszona została różnorodna problematyka społeczna jak: własna tożsamość, emocje, role w rodzinie i otoczeniu rówieśników, normy zachowania, bezpieczeństwo, spędzanie czasu wolnego, higiena osobista, komunikacja z otoczeniem, czy patriotyzm.

Materiały, zgodnie z metodyką nauczania uczniów niepełnosprawnych nawiązują do pór roku i są osadzone w życiu codziennym ludzi. Ich celem jest przygotowanie ucznia pod względem sensorycznym, motorycznym i werbalnym do zdobywania nowych umiejętności, które można wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

POZIOM 1 - dostępny w roku szkolnym 2020/21 POZIOM 4 - dostępny w roku szkolnym 2020/21 POZIOM 7 - dostępny w roku szkolnym 2020/21


POZIOM 1 - PUBLIKACJE

 

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 1

 


POZIOM 4 - PUBLIKACJE


POZIOM 7 - PUBLIKACJE

Insert your custom content here

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl ZDOBYWAM ŚWIAT dla Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.