Zdobywam świat to seria zestawów ćwiczeń przygotowana z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a w szczególności dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAMÓW WIZYTĘ KONSULTANTA
ZOBACZ KATALOG 2023/24

Tworząc serię Zdobywam świat, mieliśmy na uwadze uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, parcjalnymi deficytami rozwoju oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zasady ich nauczania. Poznaliśmy też oczekiwania nauczycieli dotyczące materiałów edukacyjnych przeznaczonych do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Seria może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z uczniami w szkołach specjalnych, na zajęciach rewalidacyjnych, w klasach integracyjnych, w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także przez rodziców do wspomagania rozwoju dziecka w domu.

Seria Zdobywam świat będzie obejmowała między innymi osiem poziomów materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do pracy przez cały rok szkolny dla uczniów szkół podstawowych. Publikacje zawierają treści zgodne z podstawą programową MEiN. Zagadnienia poruszane w materiałach ćwiczeniowych nawiązują do zmian zachodzących cyklicznie w przyrodzie - zgodnie z następstwem pór roku i świecie otaczającym dziecko.

Zawarte w materiałach ćwiczenia dobraliśmy w taki sposób, aby wszechstronnie stymulowały rozwój, usprawniając wszystkie niezbędne funkcje poznawcze, a także przygotowywały do nauki czytania, pisania i liczenia.


Cykl dostępny w ramach dotacji MEiN!

Pamiętajmy o wyższych kwotach dotacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego!

WARTO ZADBAĆ O PEŁNE WYKORZYSTANIE KWOT DOTACJI DLA UCZNIÓW.

 

Kwiecień–wrzesień 2023

Dyrektor placówki przekazuje do organu prowadzącego szkołę informacje niezbędne do określenia wysokości dotacji.

 

Czerwiec–październik 2023

Następuje przekazanie szkołom środków niezbędnych do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Czerwiec–grudzień 2023 

Czas składania zamówień i zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Styczeń 2024

Do połowy stycznia 2024 powinno nastąpić rozliczenie przyznanych placówce kwot dotacji.

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych zawierają

m.in. treści odnoszące się do sytuacji z jakimi człowiek spotyka się w swoim życiu. Zagadnienia dobrano adekwatnie do rozwoju ucznia i pełnionych przez niego w środowisku funkcji. Poruszona została różnorodna problematyka społeczna jak: własna tożsamość, emocje, role w rodzinie i otoczeniu rówieśników, normy zachowania, bezpieczeństwo, spędzanie czasu wolnego, higiena osobista, komunikacja z otoczeniem, czy patriotyzm.

Materiały, zgodnie z metodyką nauczania uczniów niepełnosprawnych nawiązują do pór roku i są osadzone w życiu codziennym ludzi. Ich celem jest przygotowanie ucznia pod względem sensorycznym, motorycznym i werbalnym do zdobywania nowych umiejętności, które można wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

POZIOM 1 POZIOM 2POZIOM 3 POZIOM 4 POZIOM 5 POZIOM 6 POZIOM 7 POZIOM 8 PUBLIKACJE DODATKOWE


Materiały multimedialne

New Project - 2022-06-14T144559.936.png

 

Materiały interaktywne dla serii “ Zdobywam świat” to:

 • Ponad 2000 ekranów ze wszystkich poziomów (ok. 300 ekranów na poziom) z ćwiczeniami interaktywnymi działającymi online lub offline na komputerach, tabletach, tablicach interaktywnych, a także smartfonach. 
 • Ćwiczenia uwzględniające możliwości uczniów z trudnościami motorycznyno-poznawczymi, a także zróżnicowany poziom rozwojowy użytkowników na poszczególnych poziomach. 
 • Pula specjalnie przygotowanych i oznaczonych zadań na tablice interaktywne (np. ćwiczenie kreślenia, ruchów rozmachowych, ćwiczenie kierunku itp.).
 • Materiały uzupełniające i uatrakcyjniające tradycyjną papierową serię „Zdobywam świat”, ale także doskonale działające niezależnie. 
 • Zestawy ćwiczeń interaktywnych, które mogą być wykorzystywane jako dodatkowa pomoc dydaktyczna w codziennej szkolnej pracy z uczniami z dysharmoniami rozwojowymi, parcjalnymi deficytami rozwoju, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli również w pracy  z dziećmi w normie intelektualnej. 
 • Programy testowane i walidowane z uczniami szkół specjalnych, a także opiniowane i konsultowane przez nauczycieli oligofrenopedagogów.
 • Seria zgodna z podstawą programową MEiN

SPRAWDŹ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ:

POZIOM 3 POZIOM 6


Cennik

Poznaj szczegóły naszej oferty. Pobierz cennik w wersji z polami edytowalnymi.

ZOBACZ CENNIK

POZIOM 1 - PUBLIKACJE

 

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 1 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 1 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 1 - CZ.3

 


POZIOM 2 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 2 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 2 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 2 - CZ.3


POZIOM 3 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 3 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 3 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 3 - CZ.3


POZIOM 4 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 4 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 4 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 4 - CZ.3


POZIOM 5 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 5 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 5 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 5 - CZ.3


POZIOM 6 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 6 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 6 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 6 - CZ.3


POZIOM 7 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 7 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 7 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 7 - CZ.3


POZIOM 8 - PUBLIKACJE

ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 8 - CZ.1 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 8 - CZ.2 ZOBACZ FLIPBOOK KART PRACY - POZIOM 8 - CZ.3


Publikacje dodatkowe

EDUKACJA POLONISTYCZNA

spe_czytanka1.jpg

Moja pierwsza czytanka, etap zdania - czytanki metodą sylabową

882120 | cena 43 zł
Pierwsza część publikacji z czytankami do nauki czytania metodą sylabową dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym. Teksty do nauki czytania zawierają tylko wielkie
litery drukowane. W wyrazach zaznaczono kolorami kolejne sylaby. Publikacja zawiera 46 tematów o charakterze społeczno-przyrodniczym. Uczniowie nie tylko uczą się
dzięki niej czytać, ale także nazywają części ciała, uczucia, poznają zasady zachowania w danej sytuacji, zwyczaje oraz kulturę swojego kraju. Czytanki zawierają tematykę
zgodną z podstawą programową MEN.

Cechy i zawartość:

 1.  46 bogato ilustrowanych czytanek o tematyce społeczno-przyrodniczej
 2.  realistyczna grafika
 3.  wielkie litery drukowane
 4.  duża czcionka
 5.  wyrazy podzielone na sylaby
 6.  poziom trudności czytanek dostosowany do możliwości uczniów.

Obejrzyj
spe_czytanka2.jpg

Moja pierwsza czytanka, etap tekstu - czytanki metodą sylabową

882121 | cena 43 zł
Druga część publikacji z czytankami do nauki czytania metodą sylabową dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym. Teksty do nauki czytania zawierają tylko wielkie litery drukowane. W wyrazach zaznaczono kolorami
kolejne sylaby. Publikacja zawiera 28 tekstów i opowiadań o charakterze społecznym. Czytanki zawierają realistyczną grafikę, a układ tekstu sprzyja koncentracji uwagi ucznia.
Czytanki zawierają tematykę zgodną z podstawą programową MEN.

Cechy i zawartość:

 1.  28 bogato ilustrowanych czytanek o tematyce społecznej
 2.  realistyczna grafika
 3.  wielkie litery drukowane
 4.  duża czcionka
 5.  wyrazy podzielone na sylaby
 6.  poziom trudności czytanek dostosowany do możliwości uczniów.

Obejrzyj
spe_elementarz.png

Mój elementarz. Wprowadzenie liter drukowanych wielkich

882119 | cena 43 zł

Pierwszy elementarz wprowadzający uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do nauki czytania i pisania.W elementarzu użyto liter drukowanych wielkich, co pozwala na zdobycie umiejętności czytania i pisania. Elementarz zawiera krótkie czytanki o zróżnicowanej tematyce, dzięki czemu uczniowie oprócz nauki liter poszerzają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Materiał zgodny z podstawą programową MEN.

Cechy i zawartość:
- nauka czytania przebiega od poznania litery,
- przez czytanie sylab, wyrazów i zdań
- wielkie litery drukowane
- duża czcionka
- każda litera wprowadzona na przykładzie trzech wyrazów
- podzielonych na głoski i sylaby
- kolorystyczne rozróżnienie wprowadzanych liter
- odpowiadających spółgłoskom i samogłoskom

 

Obejrzyj
spe_kaligrafia.png

Zeszyt do kaligrafi. Wprowadzanie liter drukowanych wielkich

882123 | cena 35 zł

W materiale zawarto ćwiczenia grafomotoryczne wprowadzające do pisania. Dzięki użyciu liter drukowanych wielkich materiał jest przystępny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Pomaga utrwalić obraz graficzny wprowadzanych liter oraz doskonalić umiejętność pisania.

Cechy i zawartość:
- 64 karty z ćwiczeniami wprowadzającymi do pisania
- ćwiczenia grafomotoryczne
- pisanie liter drukowanych wielkich
- podział na głoski i sylaby
- powiększona liniatura, duża czcionka
- w całej serii zachowana kolejność wprowadzania liter

Obejrzyj
spe_poznajelitery.png

Poznaję litery. Karty do czytania globalnego

882116 | cena 49 zł

Zestaw kart do nauki czytania metodą globalną. Karty zawierają realistyczną grafikę, użyto w nich liter drukowanych wielkich. Dzięki kartom uczeń sprawniej zdobędzie umiejętność czytania i rozwinie koncentrację uwagi, pamięć oraz percepcję wzrokową.

Cechy i zawartość:
- 39 kart w formacie A4 prezentujących literę z kojarzącym się z nią motywem
- 39 kart obrazkowo-wyrazowych w formacie A4 do czytania globalnego
- karty zawierają realistyczną grafikę.

 

Obejrzyj
spe_swiatslow.png

W świecie słów. Karty do czytania sylabowego

882117 | cena 49 zł

Karty wspomagają dziecko we wstępnej nauce czytania. Opracowane materiały opierają się na ćwiczeniach obrazkowo-wyrazowych. Użyta grafika jest realistyczna, a wyrazy zapisane sylabami. Karty do czytania sylabowego mogą być używane przez specjalistów, nauczycieli oraz rodziców.

Cechy i zawartość:
- 78 kart obrazkowo-wyrazowych w formacie A4 do czytania sylabowego
- karty zawierają litery z polskiego alfabetu wraz z dwuznakami
- użyto liter drukowanych, wielkich pisanych dużą czcionką
- karty zawierają realistyczną grafikę.

 

Obejrzyj
spe_juzczytam.PNG

Już czytam - czytanki kształcące sferę społeczną

882122 | cena 32 zł
Zbiór 28 czytanek o zróżnicowanej tematyce, rozwijających kompetencje społeczne ucznia. Każdemu tematowi poświęcono dwie strony. Czytanki wzbogacone są realistyczną grafiką, a układ tekstu sprzyja koncentracji uwagi przez ucznia. W tekstach zastosowano tylko wielkie drukowane litery. Czytanki przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Doskonale kształtują umiejętności ucznia na poziomie szkoły podstawowej.

Cechy i zawartość:

 •  28 bogato ilustrowanych czytanek o tematyce społecznej
 •  realistyczna grafika
 •  wielkie litery drukowane
 •  duża czcionka
 •  czytelny układ tekstu i grafiki
 •  poziom trudności czytanek dostosowany do możliwości uczniów

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

spe_zeszytmat.jpg

Zdobywam świat; Zeszyt matematyczny

882113 | cena 35 zł
W materiale zawarto ćwiczenia wprowadzające do matematyki, takie jak: zbiory, wykrywanie różnic
i podobieństw, zadania kształtujące orientację w stosunkach przestrzennych, figury geometryczne, cyfry i liczby od 0 do 10 oraz zadania rozwijające logiczne myślenie.

Cechy i zawartość:

 •  64 karty pracy z ćwiczeniami wprowadzającymi do liczenia
 •  powiększona liniatura wraz z użyciem dużej czcionki
 •  ćwiczenia usprawniające logiczne myślenie
 •  wprowadzenie i pisanie cyfr i liczb od 0 do 10
 •  wprowadzenie do wykonywania pierwszych działań w zakresie 10
 •  wprowadzenie figur geometrycznych
 •  zadania na zbiorach - wskazywanie więcej, mniej, tyle samo elementów w zbiorach.

Obejrzyj
spe_swiatliczb.png

W świecie liczb - Karty matematyczne

882109 | cena 32 zł

Zestaw kart prezentujących liczby od 1 do 10 z odpowiednią liczbą elementów oraz karty z zestawem modeli działań do samodzielnego uzupełniania. Dzięki kartom matematycznym uczeń może doskonalić umiejętność liczenia w zakresie 10 oraz utrwalać obraz graficzny liczb.

Cechy i zawartość:
- karty prezentujące cyfry od 1 do 10,
- karty ze znakami (+, -, ., :,=) i liczbami do układania równań,
- modele działań z okienkami do wpisywania liczb
- karty z okienkami do samodzielnego układania równań

 

Obejrzyj
spe_zz_mat_1.jpg

Zbiór zadań z matematyki. Część 1

Objętość 112 stron | 882110 | cena 43 zł
Publikacja zawiera ćwiczenia wspierające zapamiętywanie cyfr, naukę liczb od 0 do 10 oraz zachęcające do podejmowania pierwszych prób wykonywania obliczeń w zakresie 10. Dzięki zbiorowi uczniowie poznają m.in. figury geometryczne, zdobędą umiejętność określania i porównywania liczebności zbiorów, nauczą się używania znaków graficznych (>, <, =) oraz nauczą się dodawać i odejmować. Publikacja wspomaga nabywanie kompetencji matematycznych i rozwija logiczne myślenie.
Cechy i zawartość:

 •  zadania wprowadzające ucznia w świat matematyki
 •  różnorodność ćwiczeń
 •  atrakcyjna grafika
 •  przejrzysty układ
 •  zadania zachęcające ucznia do wykonywania obliczeń

Obejrzyj
spe_zz_mat_2.jpg

Zbiór zadań z matematyki. Część 2

Objętość: 112 stron | 882111 | cena 43 zł
Druga część zbioru wprowadzająca ucznia w świat liczb do 100. Publikacja zawiera zagadnienia związane z logicznym myśleniem i podstawowymi działaniami matematycznymi. Rozwija kompetencje matematyczne w zakresie liczenia i pomiarów, a także zagadnień związanych z czasem, temperaturą, miarami, wagami,
zbiorami czy kierunkami. W publikacji ujęto również zagadnienia z zakresu geometrii i symetrii. Pojawiły się pierwsze zadania z treścią. 

Obejrzyj
spe_zz_mat_3.jpg

Zbiór zadań z matematyki. Część 3

Objętość: 112 stron | 882112 | cena 43 zł
Trzecia część zbioru zawiera zadania na liczbach od 0 do 1000. Dzięki zbiorowi uczeń będzie mógł powtórzyć i utrwalić wcześniej już poznane liczby i działania. Uczeń, oprócz osiągnięcia sprawności rachunkowej w dodawaniu i odejmowaniu, będzie rozumiał i potrafił interpretować oraz przetwarzać informacje tekstowe, liczbowe i graficzne. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do umiejętności uczniów i przygotowane w zachęcającej dla nich formie. 
Zadania zawarte w publikacji usprawnią liczenie i logiczne myślenie, a także zdolność skupienia uwagi, analizowanie problemów i wyciąganie wniosków.

Obejrzyj

EDUKACJA SPOŁECZNA

spe_patrzeukladam.png

Patrzę, układam, opowiadam - Historyjki obrazkowe (plansze do mowy)

882118 | cena 43 zł

Zestaw plansz zawiera zdjęcia i obrazki prezentujące sekwencje zdarzeń. Historyjki obrazkowe składają się z 2 do 6 elementów. Dzięki nim uczeń rozwija spostrzegawczość, uczy się myślenia przyczynowo-skutkowego oraz rozwija mowę.

Cechy i zawartość:
- 27 historyjek obrazkowych o różnym stopniu trudności nawiązujących do otoczenia bliskiego uczniowi
- 5 historyjek 2-elementowych,
- 9 historyjek 3-elementowych
- 7 historyjek 4-elementowych
- 6 historyjek 6-elementowych
- zastosowano różnorodną grafikę.

Obejrzyj
spe_mojeemocje.jpg

Moje emocje


882107 | cena 32 zł
Publikacja rozwijająca umiejętność rozpoznawania emocji. W książce zobrazowano podstawowe stany emocjonalne i związane z nimi uczucia jak: radość, smutek, złość, wstyd, zazdrość, strach. Treści zawarte w publikacji rozwijają kompetencje społeczne i uczą prawidłowych zachowań w stosunku do innych osób. Karty mają zastosowanie
szczególnie w nauczania uczniów mających problemy z komunikowaniem się.


Materiał zawarty w publikacji jest zróżnicowany. Zawiera czytanki, opisy emocji, grafikę przedstawiającą scenki sytuacyjne oraz karty pracy. Dziecko uczy się mówić o swoich emocjach, emocjach innych oraz sposobach radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Cechy i zawartość:

 1.  48 stron z atrakcyjnymi zadaniami z zakresu rozpoznawania emocji wielokrotnego użytku
 2.  różnorodność i przejrzystość ćwiczeń
 3.  zabawne wierszyki opisujące różne stany emocjonalne i sposob radzenia sobie z nimi
 4.  przedstawione graficznie scenki sytuacyjne
 5.  karty pracy do kserowania

Obejrzyj
spe_juzczytam.PNG

Już czytam - czytanki kształcące sferę społeczną

882122 | cena 32 zł
Zbiór 28 czytanek o zróżnicowanej tematyce, rozwijających kompetencje społeczne ucznia. Każdemu tematowi poświęcono dwie strony. Czytanki wzbogacone są realistyczną grafiką, a układ tekstu sprzyja koncentracji uwagi przez ucznia. W tekstach zastosowano tylko wielkie drukowane litery. Czytanki przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Doskonale kształtują umiejętności ucznia na poziomie szkoły podstawowej.

Cechy i zawartość:

 •  28 bogato ilustrowanych czytanek o tematyce społecznej
 •  realistyczna grafika
 •  wielkie litery drukowane
 •  duża czcionka
 •  czytelny układ tekstu i grafiki
 •  poziom trudności czytanek dostosowany do możliwości uczniów

Obejrzyj
spe_zawody.jpg

Zawody

882108 | cena 32 zł
Publikacja wprowadzająca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świat zawodów. Zawody zostały dobrane tak, aby prezentowały te, które najczęściej są wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Ukazuje obowiązki i wymagania w danym zawodzie, a także predyspozycje do jego wykonywania.
Ponadto dotyka m.in. następujących zagadnień:
 Jak szukać pracy
 Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej
 Zasady obowiązujące w pracy
 Jak unikać konfliktów w pracy

Obejrzyj

Opinia o cyklu

Opinia zespołu nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach:

Materiały ćwiczeniowe:

- szata graficzna – atrakcyjna, barwne ilustracje, przykuwające uwagę dzieci,
- wykorzystanie ilustracji realistycznych,
- ćwiczenia przejrzyste, uporządkowane, od łatwiejszych do trudniejszych,
- zagadnienia dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów,
- na uwagę zasługują zdjęcia przedstawiające rzeczywiste – realistyczne obrazy, np. warunki
pogodowe, sytuacje społeczne.

Zeszyt do kaligrafii:

- atrakcyjna czarno – biała forma, pozwalająca dziecku na skupieniu uwagi na wykonywanym
zadaniu,
- uwaga dziecka nie jest rozproszona na kolorowych elementach.

Poznaję litery:

- atrakcyjne karty – szata graficzna,
- dziecko ma możliwość wodzenia palcem po wyznaczonym śladzie litery,

Karty matematyczne:

- monografia liczby przedstawiona w sposób atrakcyjny, ładna szata graficzna, obraz czytelny.

Treści społeczne:

- dotyczą sytuacji z życia codziennego, przedstawiają problem i co bardzo ważne, wskazówkę jak go należy poprawnie rozwiązać, jak poprawnie się zachować, jeżeli dziecko znajdzie się w takiej sytuacji,
- informacje przekazane są w prosty sposób, język zrozumiały dla ucznia,
- nauczyciel na bazie podanego materiału, ma możliwość głębszego przeanalizowania ukazanego problemu w oparciu o wybraną przez siebie metodę (dostosowaną do możliwości uczniów, np. scenkę sytuacyjną)."

 „Materiały proponowane w katalogu są według mojej opinii opracowane bardzo pragmatycznie - treści odnoszą się do sytuacji codziennych z jakimi dziecko spotyka się w swoim życiu. Opracowanie graficzne treści jest przejrzyste i nie zawiera zbędnych elementów, które rozpraszają uwagę ucznia. Stopniowanie i zróżnicowanie trudności w kartach pracy zostały zastosowane w zadaniach o zbliżonych treściach, co ułatwia dziecku dedukcję i samodzielne wnioskowanie. Materiał jest kompletny: zawiera treści społeczne i środowiskowe, matematyczne, polonistyczne (kaligrafia, czytanie sylabowe ) w kontekście zmieniających się pór roku. Uważam, że jeżeli całość materiału jest tak opracowana jak przedstawione próbki, to proponowany zestaw optymalnie wpisuje się w specyficzne potrzeby naszych uczniów."

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl ZDOBYWAM ŚWIAT dla SPE?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.