Klasa 4 - numer dopuszczenia MEN - 898/1/2017

 

Koncepcja serii Plastyka pod względem rozkładu treści nauczania oparta jest – zgodnie z nową podstawą programową – na spiralnej metodzie nauczania – najpierw podawane są wiadomości logicznie i znaczeniowo nadrzędne wobec kolejnych, następnie są one powtarzane, rozszerzane i utrwalane w kolejnych klasach. W klasach 4 i 5 uczeń systematycznie poznaje język sztuk plastycznych, jednocześnie zdobywając wiedzę o podstawowych problemach plastycznych osadzonych w dziedzinach sztuki (takich jak: rysunek, malarstwo, architektura, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, fotografia, film, teatr). W klasie 6 i 7 zagadnienia treści i formy dzieł sztuki z różnych epok ujęte są problemowo z uwzględnieniem opisów dzieł rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych reprezentatywnych dla najważniejszych epok, stylów i kierunków w sztuce.

 

AUTORZY

Marzena Kwiecień

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), Wydział Pedagogiczny, kierunek – wychowanie plastyczne. Nauczyciel dyplomowany przedmiotu plastyka. Pracowała w szkole podstawowej i w gimnazjum. Autorka i współautorka plastycznych publikacji edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej i gimnazjum. Redaktor merytoryczny projektów wydawniczych w wydawnictwie MAC Edukacja. Aktywność twórczą realizuje w dziedzinie rysunku i malarstwa.

 

 

Wojciech Sygut

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek – wychowanie plastyczne. Do 2001 roku nauczyciel przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i w gimnazjum. Autor i współautor podręczników i publikacji okołopodręcznikowych z przedmiotu plastyka dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i dla gimnazjum. Koordynator projektów wydawniczych w wydawnictwie MAC Edukacja. Aktywność twórczą realizuje w dziedzinie fotografii.

 

Plastyka

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Ułatwia zrozumienie treści poprzez zastosowanie prostego i przystępnego języka, a także wykorzystanie metody obrazkowej, która jest bliska percepcji współczesnego ucznia.

Wszystkie ilustracje i reprodukcje w podręczniku są komplementarnymi elementami zawartych w nim treści, co umożliwia uczniom dokładne zrozumienie przedstawionych zagadnień.

ikonka_strzalka.png

Motywuje ucznia do aktywności artystycznej dzięki przedstawianiu licznych pomysłów działań plastycznych, które przybliżają metody wykonywania prac z różnych dziedzin sztuki, w różnych technikach i formach.

 

Przystępne i efektowne instrukcje Eksperymenty plastyczne i Krok po kroku zachęcają uczniów do działań plastycznych.

ikonka_strzalka.png

Przybliża tradycyjną polską sztukę i sposoby tworzenia dzieł przez artystów ludowych za pomocą specjalnej części edukacyjnej Warsztat twórcy ludowego.

 

Ciekawa forma przedstawienia treści dotyczących sztuki ludowej czyni je atrakcyjnymi dla ucznia.

Instrukcje Krok po kroku powiązane z opisywanymi zagadnieniami przybliżają uczniom sztukę ludowych artystów.

ikonka_strzalka.png

Umożliwia powtarzanie omawianych treści oraz utrwalanie materiału dzięki poleceniom podsumowującym każdy dział, zawierającym słowa kluczowe, pytania i polecenia.

 

Słowa kluczowe oraz poparte ilustracjami zadania sprawiają, że powtórzenie materiału jest dla uczniów interesującym wyzwaniem.

 

 

 

 


Skontaktuj się z nami