Sprawdź NOWY Generator Zadań od Wydawnictwa MAC Edukacja!

  • Ogromna baza danych gotowych zadań i opracowań zestawów zadań z możliwością ich edytowania.
  • Wyszukiwanie zadań według tematów z podręcznika lub punktów z podstawy programowej.
  • Wybór poziomu trudności i typów różnego rodzaju zadań.
  • Automatyczne tworzenie zadań aż dla 4 grup.

Zobacz wideo z instrukcją!

[Generator zadań] Logowanie i widok panelu głównego
[Generator zadań] Logowanie i widok panelu głównego
[Generator zadań] Samodzielne tworzenie zestawów zadań
[Generator zadań] Samodzielne tworzenie zestawów...
[Generator zadań] Modyfikacje zestawu zadań oraz dodawanie nowych grup
[Generator zadań] Modyfikacje zestawu zadań oraz...
[Generator zadań] Widok i funkcjonalności zadań
[Generator zadań] Widok i funkcjonalności zadań
[Generator zadań] Edytowanie zadań
[Generator zadań] Edytowanie zadań
Wieczory metodyczne


Posłuchaj, na które elementy serii autorzy zwrócili szczególną uwagę

 

 

 

Numer dopuszczenia MEN - 896/2022/z1

Seria Przyroda stanowi łagodne przejście od nauczania zintegrowanego w klasach 1–3 do nauczania przedmiotowego w kolejnych klasach szkoły podstawowej. Zgodnie z założeniami podstawy programowej skupia się na przygotowaniu do nauczania biologii i geografii od klasy 5. Umożliwia rozwój umiejętności obserwacji w terenie i obserwacji pośredniej w sali lekcyjnej. Uczy korzystania z map, plansz anatomicznych, rysunków i schematów. Wprowadza podstawowe pojęcia biologiczne i geograficzne, niezbędne w dalszych etapach edukacyjnych.

 

AUTORZY

dr hab. prof. UJK Ilona Żeber-Dzikowska

Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku. Od lat jest związana z UJK w Kielcach. Zajmuje się problemami nauk pedagogicznych, społecznych, biologicznych i środowiskowych oraz problemami zrównoważonego rozwoju. Autorka programu studiów podyplomowych z przyrody i wykładowca na tychże studiach.

 

 

dr hab. prof. UP Bożena Elżbieta Wójtowicz

Dydaktyk geografii, podróżnik. Zwiedziła większość krajów europejskich oraz Kubę, Mauritius, Meksyk, Indie, Nepal, Egipt, Maroko, Jordanię, Dominikanę. Kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opublikowała ponad 198 prac naukowych w kraju i za granicą. Jest współautorką podręczników: Geografia. Krajobrazy Polski, kl. 4; Geografia. Ziemia – nasza planeta, kl. 6; Przyroda, kl. 4 i 5.

 

 

Magdalena Kosacka

Nauczyciel pasjonat biologii i chemii. Współautorka edukacyjnego projektu badawczego Fascynujący Świat Nauki. Dzięki współpracy z UJK w Kielcach promuje naukę na Nocy Biologów i Nocy Odkrywców. Organizuje konkursy przedmiotowe z biologii. Posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego. Nieustannie rozwija warsztat pracy dydaktycznej z uczniem zdolnym.

Przyroda

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników
 

E-konferencja

z Ewą Kłos i Blandyną Zajdler,
ekspertkami zespołu MEN.

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Rozbudza zainteresowanie przedmiotem i wspiera proces przyswajania wiedzy dzięki dostosowaniu języka do percepcji uczniów klasy 4 i ciekawym sposobom prezentowania treści, w formie krótkich tekstów, infografik itp.

Moduł Podejmij temat, zamieszczony na początku każdej lekcji, odwołuje się do doświadczeń dziecka i przez intrygujące pytania bądź zdjęcia wprowadza w nowe treści.

Pytania i polecenia do ilustracji pobudzają do myślenia i uczą korzystania z rysunków i schematów.

Definicje umieszczone na marginesach pomagają szybko powtarzać materiał.

Przystępny, opisowy język sprawia, że podręcznik jest zrozumiały dla uczniów, łatwo się czyta.

Przedstawianie treści na infografikach ułatwia przyswajanie wiedzy.

ikonka_strzalka.png

Umożliwia indywidualizację nauczania dzięki zastosowaniu rozwiązań metodycznych i edytorskich przeznaczonych dla uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności.

 

Moduł Więcej na temat zawiera treści dodatkowe, rozwijające zagadnienia omawiane w temacie.

Moduł Link do wiedzy zawiera materiały rozszerzające, polecane uczniom o większych możliwościach edukacyjnych.

Ciekawostki umieszczone na marginesie poszerzają wiedzę uczniów.

Moduł W skrócie zawiera najważniejsze treści lekcji.

Każda lekcja kończy się pytaniami Czy już umiesz?,które pomagają sprawdzić poziom opanowania treści.

ikonka_strzalka.png

Wspomaga kształcenie umiejętności i rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, ponieważ zawiera liczne propozycje doświadczeń i działań praktycznych, a także instrukcje Krok po kroku.

 

Instrukcje Krok po kroku pomagają zdobyć ważne umiejętności.

Doświadczenia i obserwacje Przekonaj się zachęcają do zdobywania wiedzy przez własne odkrycia. Uczą myślenia i wyciągania wniosków.

ikonka_strzalka.png

Ułatwia nauczycielowi planowanie realizacji poszczególnych zagadnień przyrodniczych dzięki uporządkowaniu materiału nauczania zgodnie z porami roku.

 

Zielony kolor – Tematy, które wymagają obserwacji terenowych są realizowane jesienią i wiosną.

Pomarańczowy kolor - Tematy z zagadnieniami budowy ciała człowieka i zdrowia są zaplanowane do realizacji na miesiące zimowe.

 

 

 

OBEJRZYJ FRAGMENT PODRĘCZNIKA

 

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

przyroda 4.png

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura podręcznika oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę przyrody. Dzięki zachowaniu właściwych proporcji tekstu do ilustracji publikacja ta jest przyjazna dziecku.

przyr_4_cwicz.jpg

Zeszyt ćwiczeń

Jest to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawarte w nim zadania, zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności, wspierają proces nauczania, nabywania nowych umiejętności i utrwalania wiadomości.

przyr_4_mulitibook.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np.: pokazami slajdów, ćwiczeniami interaktywnymi, filmami. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka przyrody jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.

przyr_4_metodyka.jpg

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone m.in. rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze wybranych lekcji.

ikonka_ebook.jpg

MAC Akademia

Jest to przeznaczona dla nauczycieli strefa na stronie www.mac.pl/mac-akademia, w której przyrodnicy znajdą m.in.: program nauczania, rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, propozycje sprawdzianów. Dzięki cyfrowej wersji nauczyciele mają możliwość edytowania poszczególnych plików, dostosowując je do swoich oczekiwań. MAC Akademia to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce rozwijania swoich predyspozycji zawodowych.

logo_pm_01.jpg

Oprogramowanie interaktywne mozaBook (materiał płatny)

mozaBook to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane do sprzętów interaktywnych (tablice, monitory, laptopy). Posiada 1 800 modeli, 80 narzędzi i gier a także cyfrowe treści edukacyjne. Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swoje prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktywnymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. mozaBook to bogactwo zasobów nauczania: aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujące wszystkie przedmioty – od zerówki po klasy maturalne, przykuwające uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania. Każda zakupiona licencja umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dwóch komputerach.
 

Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną

 


Chcesz poznać bliżej cykl PRZYRODA?

Jesteś zainteresowany cyklem PRZYRODA? Wypełnij formularz i zamów wizytę konsultanta oświatowego MAC.