stolowki_.png

 

„Posiłek w szkole i w domu”. ​

Rusza program „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki któremu samorządy będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułu trzeciego programu dodatkowe pieniądze będą mogły być wykorzystane na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych. Rząd przeznaczy w latach 2019-2023 na szkolne stołówki i jadalnie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie).

Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do 30 kwietnia danego roku. Grupa MAC oferująca kompleksowe rozwiązania dla edukacji przygotowała dla szkół specjalną ofertę na ekonomiczne wykorzystanie dofinansowania z programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Zapoznaj się z ofertą MAC


Ważne fakty

Asset 21.png

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Asset 23.png

Ile wynosi dofinansowanie?

80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

67df9977b14a32d5b9823118a49304afdb79f4e0.png

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania.

Asset 22.png

Ile wynosi wkład własny?

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.


WAŻNE TERMINY

b902dd9828736457d04f80bfd4329f591d8ce860.png

15.04.2019 – Przekazanie przez szkoły danych niezbędnych do objęcia ich wsparciem finansowym - do organów prowadzących

f65e9562954a0379bb08e27d7d111593bbf896ca.png

30.04.2019 – Składanie wniosków przez Organy Prowadzące do Wojewodów

580946fc60f8bccbef85bc6ec30c0a64c3336416a.png

30.05.2019 – Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów

91303b159dcb37f34c4c277c0d1a6a086e8183e3.png

30.06.2019 – Ostatnie przekazania środków finansowych do szkół

 

 


MATERIAŁY DO POBRANIA

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego "Posiłek w szkole i w domu"

Pytania i odpowiedzi

doc_download.png

Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego

Załącznik do wniosku - wykaz szkół objętych wnioskiem

 

 


SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

 

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.