Subwencje dla szkół i placówek oświatowych

UWAGA! Dofinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.


Subwencje dla szkół zawodowych

W 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą uzyskać dofinasowanie szkół i placówek oświatowych w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie, w zawodach w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016,

Termin składania wniosków - do dnia 20 września 2016 r.


Oferujemy:

ikonka_strzalka.png

pomoc przy wypełnieniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków,

ikonka_strzalka.png

gotowe wykazy produktów,

ikonka_strzalka.png

pomoc przy procedurze zakupu,

ikonka_strzalka.png

wizytę Konsultanta Oświatowego,


Wyniki - wykaz JST które otrzymały dofinansowanie


Pobierz wykaz w pliku Excel

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych [wyniki z 18.05]

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych [wyniki z 15.06]

Wyposażenie szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowowybudowanych obiektach oświatowych [wyniki z 18.05]

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach / placówkach oświatowych [wyniki z 21.06]


Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat warunków i terminów ubiegania się o środki z rezerwy subwencji można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie MEN.


Przejdz na stronę MEN


Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi Konsultanci Oświatowi


Znajdz Konsultanta