• Na podstawie : Oto ja. Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Charakterystyka cyklu

ikonki_otoja1.png

Cykl zgodny z wytycznymi MEN 2017/2018. Numer dopuszczenia podręcznika 803/1/2017.

ikonki_otoja7.png

Wydzielone edukacje: polonistyczno-społeczna, matematyczno-przyrodnicza

ikonki_otoja6.png

Zastosowanie w cyklu systemu oceniania kształtującego oraz elementów diagnozy

ikonki_otoja5.png

Zróżnicowana szata graficzna

ikonki_otoja2.png

Sprawdzony na rynku cykl z atrakcyjnymi zadaniami

ikonki_otoja3.png

Odwołania do zagadnień i problemów współczesnego świata

ikonki_otoja4.png

Wspieranie czytelnictwa

ikonki_otoja9.png

Koncepcja cyklu oparta na 12 uniwersalnych wartościach


CYKL OPARTY NA 12 WARTOŚCIACH

 

 

OTO JA - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


Edukacja polonistyczno-społeczna

 

 • Jeden projekt polonistyczno-społeczny na tydzień.
 • Bogactwo tekstów literackich: klasyka, współczesna literatura dziecięca, nagradzane książki.
 • Różne formy literackie: fragmenty prozy, opowiadania, wiersze, utwory dramatyczne, komiksy.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ruchy rozmachowe, graficzne, kolorowanie, wodzenie po śladzie, pisanie.
 • Dodatkowe materiały poświęcone kaligrafii.
 • Ćwiczenia językowe, przepisywanie, pisanie z pamięci, redagowanie tekstów,gramatyka i ortografia.
 • Ćwiczenia dotyczące rozwijania inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej.
 • Ćwiczenia literackie i związane z mediami.

 


Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 

 • Jeden projekt matematyczno-przyrodniczy na tydzień.
 • Matematyka jest połączona z przyrodą zgodnie z systemem nauk matematyczno- -przyrodniczych, gdzie działania matematyczne opisują świat fizyczny, a sposobami odkrywania są: doświadczenie, obserwacja i wyciąganie wniosków.
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy jest zintegrowany z ćwiczeniami (w podręczniku znajdują się materiały poglądowe i do przepisania do zeszytu, w ćwiczeniach jest dużo materiału utrwalającego).
 • Materiały do edukacji informatycznej.
 • Dodatkowe zadania matematyczne o różnych stopniach trudności.

 

 

 

 

 


Jak poruszać się po cyklu?


edukacja polonistyczno-społeczna


edukacja matematyczno-przyrodnicza


indywidualizacja na przykładzie nauki czytania

 

 


indywidualizacja na przykładzie edukacji matematycznej

Jak oznaczamy stopień trudności zadań?
Nie oznaczamy zadań trudnych, istotna jest ich kolejność na stronie.

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

zeszytdokaligrafii.png

Zeszyt do kaligrafii

Zeszyt do kaligrafii to doskonały sposób na naukę pisania. Dzięki licznym szlaczkom oraz rysunkom, dziecko ćwiczy pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań pisząc i rysując po śladach. Publikacja zawiera ciekawe zadania utrwalające poznane litery, rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową ucznia, np. kolorowanie według kodu, szyfry, wykreślanki. Autorzy zeszytu zachowali kolejność liter poznawanych w cyklu „Oto ja”.

OTJ_informatyka.JPG

Płyta do edukacji informatycznej

multibook_otj.JPG

Multibook


Oferta dodatkowa - Zajęcia matematyczne i Sprawdziany

otoja_licze.JPG

Oto ja. Licze - zadania matematyczne

Publikacja Oto ja. Liczę – zeszyt zadań matematycznych dostarcza dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Nauczyciel może traktować zeszyt zadań jako uzupełnienie oraz kontynuację podstawowych zadań z podręcznika i ćwiczeń matematyczno-przyrodniczych, wykorzystując go w czasie zajęć. Może także korzystać z niego na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń. Z ich pomocą dziecko utrwala nabyte dotychczas wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej. Publikacja daje możliwość samodzielnego wykonywania zadań w domu, dzięki czemu rozwija umiejętności samokształceniowe dziecka.

otoja_sprawdziany.JPG

Oto ja. Sprawdziany

Publikacja Oto ja. Sprawdziany umożliwia bieżące sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu wiedzy polonistyczno-społecznej i matematyczno-przyrodniczej.
Pierwsza część obejmuje dwa sprawdziany: po projekcie 9. i na zakończenie I semestru. Druga część obejmuje dwa sprawdziany: po projekcie 27., a następnie na zakończenie roku szkolnego. Każdy ze sprawdzianów zawiera część polonistyczno-społeczną oraz część matematyczno-przyrodniczą w wersjach A i B.
Sprawdziany występują w dwóch wersjach o tym samym poziomie trudności. Dzięki temu nauczyciel może swobodnie przeprowadzać sprawdzian nawet w licznej klasie lub wykorzystać wersję A jako przygotowanie uczniów, a wersję B jako właściwy sprawdzian.

 

 


Obudowa metodyczna

metodyka_otoja.png

Przewodniki metodyczne, cz. 1-4

W każdej z czterech części omówiono trzy uniwersalne wartości. Wokół nich została zbudowana koncepcja wychowania i nauczania. W przewodnikach zamieszczono scenariusze, opracowane zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

cd_otoja.png

Płyty muzyczne, cz. 1–2

Piosenki, melodie, podkłady muzyczne. Materiał na płycie zintegrowany jest ściśle z edukacją muzyczną.

OTJ_nadruk_CD multibook2.JPG

Multibook

 

 


E-konferencja

Zobacz e-konferencję o cyklu Oto ja

Pobierz prezentację z e-konferencji

 

Nowość dla klas pierwszych - dobrze znany cykl "Oto ja" doczekał się odświeżonej wersji dostosowanej do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Oś merytoryczną cyklu stanowi edukacja oparta na 12 uniwersalnych wartościach. Ekspertkami e-konferencji są współautorki publikacji - Karina Mucha, Joanna Wosianek i Anna Stalmach-Tkacz. Zapraszamy!

 

 


Dokumenty dla dyrekcji

Pobierz wniosek dla dyrekcji


Znajdź swojego konsultanta oświatowego